Tuesday, 16 June 2009

Geachte heer/mevrouw,

PVV-leider Wilders zei afgelopen zaterdag op de
Deense TV dat hij miljoenen Europese moslims hun
nationaliteit wil ontnemen en het land uit wil
zetten. Het is zomaar een voorbeeld van een van de
vele uitlatingen waarmee PVV-woordvoerders
aanzetten tot haat en discriminatie.

De stichting Nederland Bekent Kleur blijft zich de
komende tijd tot aan de verkiezingen in 2011 door
middel van publicaties, debatten en acties
verzetten tegen vreemdelingenhaat in de politiek
en daarbuiten.

Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord in de media
hebben we aangifte gedaan tegen 96 racistische
standpunten van de PVV. Het gerechtshof in
Amsterdam heeft besloten dat PVV-leider Wilders
binnenkort voor de rechter moet komen wegens
"aanzetten tot haat en discriminatie". Nederland
Bekent Kleur zal dan in de rechtzaal onze bezwaren
opnieuw naar voren brengen.

Maar al deze activiteiten kosten veel geld. Meer
geld dan we, als antiracisme-organisatie die
steunt op vrijwilligers, hebben. We doen daarom
een beroep op u om een vrijwillige bijdrage te
leveren. Iedere gift is welkom. Of het nu 5 of
500 euro is maakt niet uit, alle steun is welkom!

U kunt uw donatie storten op:
- Gironummer: 5058
- T.n.v.: Stichting Nederland Bekent Kleur
- Postbus 59606, 1040 LC Amsterdam
- O.v.v.: "Gift"

Alvast hartelijk dank voor uw steun,
http://www.nederlandbekentkleur.nl