Tuesday, 13 October 2009

De bloedige zomer van 2009. Sociale en politieke wortels van de crisis in Iran

Lezing en discussie
donderdag 15 oktober / 20:00 - 22:00 uur / Spui 25-27, Amsterdam
De bloedige zomer van 2009. Sociale en politieke wortels van de crisis in Iran
Spui25 in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
De recente presidentsverkiezingen in Iran hebben tot de grootste crisis geleid sinds de revolutie van 1979. De huidige crisis heeft twee aspecten. Oude tegenstellingen binnen de politieke elite zijn geëscaleerd in een heftige machtsstrijd waarin een coalitie van president Ahmadinejad, Opperste Leider Khamenei en de militaire top probeert de hervormingsgezinde krachten politiek te elimineren. Tegelijk is er een massale en diverse protestbeweging ontstaan die opkomt voor de democratische rechten en eist dat de verkiezingen ongeldig worden verklaard. De huidige ontwikkelingen in Iran zullen niet alleen grote gevolgen hebben voor de toekomst het land maar ook voor die van de politieke islam. Ze zullen de internationale verhoudingen sterk beïnvloeden.
Tijdens deze bijeenkomst worden de huidige ontwikkelingen in een historisch perspectief geplaatst. Professor Touraj Atabaki vergelijkt de recente gebeurtenissen met eerdere crisissituaties in Iran en promovendus Peyman Jafari zal de oorzaken en gevolgen van de politieke fractiestrijd en de opkomst van de protesten analyseren.
Moderator: Eefje Blankevoort.
Voertaal: Engels en Nederlands


De sprekers
Touraj Atabaki is hoogleraar in de Sociale Geschiedenis van het Midden Oosten en Centraal Azië aan de Universiteit Leiden en senior onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Hij heeft diverse boeken geschreven en geredigeerd over de sociale geschiedenis van Iran, Turkije en Centraal Azië. Zijn meest recente boek is Iran in the 20th Century. Historiography and Political Culture.
Peyman Jafari is als promovendus verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij doet onderzoek naar de verhouding tussen politieke veranderingen en de sociaaleconomische machtsstructuren in Iran. Van hem verscheen recentelijk het boek Het andere Iran. Van de revolutie tot vandaag. In dit boek schetst Peyman Jafari de ontwikkeling van het land sinds de revolutie van 1979: van de opkomst van ayatollah Khomeini en zijn politieke islam, de gijzeling van Amerikaans ambassadepersoneel tot de Iran-Irakoorlog en de meest recente politieke ontwikkelingen. Het andere Iran corrigeert het eenzijdige beeld van Iran als het ‘islamistische' en ‘nucleaire' gevaar voor het Westen. Het laat zien dat verleden en heden van Iran door velerlei factoren gevormd zijn: impulsen voor democratisering, sociale bewegingen van vrouwen, studenten en vakbonden, intellectuele debatten vanuit religieuze en seculiere perspectieven en de rol van grote mogendheden zoals Rusland, Engeland en de Verenigde Staten.


Aanmelden
Toegang tot alle activiteiten is gratis. U dient zich wel van tevoren aan te melden via het inschrijfformulier.
Via onderstaande link AANMELDEN kunt u zich direct inschrijven.

http://www.spui25.nl/spui25/object.cfm/DD11FD7B-1321-B0BE-688184CD4DAF5B63
Meer informatie: www.spui25.nl