Friday, 23 September 2011

Let it be said: Abbas bedrijft bodemloze symboolpolitiek

Opiniestukken.nl
23 september 2011
door: Miriyam Aouragh

Het lijkt logisch dat Abbas steun verdient als Israël en het Westen dat weigeren. Als het Palestijnen goeds brengt, hebben wij dan wel het recht om vanuit onze comfortabele luie stoel kritiek te leveren?


De stellige weigering van een onafhankelijk Palestina op basis van het totaal uitgeholde twee-statenmodel bevestigd dat het Westen nooit echt uit was op ‘vrede’. Tweederde van de VN-landen steunt het voorstel, maar zelfs dit zwakke aftreksel van het concept ‘staat’ zorgde voor paniek in het Westen: onder andere Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland kondigden aan tegen te zullen stemmen, de VS kondigden aan hun vetorecht te zullen gebruiken.

Juist in het jaar van de bejubelde Arabische revoluties en onder een nieuwe Amerikaanse president, wordt de leugen van internationale vrede ontmaskerd. Het is belangrijk ons te realiseren dat dit niet onder het presidentschap van de Republikein Bush gebeurt, maar onder de eerste zwarte, Democratische president Barack Obama die een historische speech in Cairo gaf met duidelijke uitspraken over Israels inbreuk op vrede en troostende woorden over rechtvaardigheid voor Palestijnen.


Een onafhankelijk Palestina, twee staten, was in zijn analyse een minimale eis. Kortom, de weigering van Abbas’ aangekondigde staat laat niet alleen Israels beleid van annexatie zien in al zijn naaktheid, maar ook de westerse medeplichtigheid eraan. Dat is nu tenminste duidelijk. Maar is dat alles?
[lees verder] http://www.opiniestukken.com/opiniestukken/artikel/49/Abbas-bedrijft-bodemloze-symboolpolitiek