Sunday, 22 March 2009


Een terugblik op de Dag tegen Racisme, dat zondag 22 maart plaatsvond in de Melkweg Amsterdam. Er waren films, debatten en optredens. De bijeenkomst stond in het kader van de jaarlijkse internationale dag tegen racisme van de Verenigde Naties (21 maart). http://www.nederlandbekentkleur.nl/download/Nederland%20Dichtbij%20NPS.mp3
Op de website kun je ook luisteren naar audio-verslagen van de Dag in de Melkweg. Kijk en luister: http://www.nederlandbekentkleur.nl/dagtegenracisme_2009.html

Hier de Openingsspeech; een scherpe, goeie, samenvattende tekst.

Toespraak op Dag tegen Racisme 22 maart 2009
----------------------------------------------------------
De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot jaarlijkse internationale dag tegen racisme. De stichting Nederland Bekent Kleur organiseert sinds 1992 activiteiten rondom deze dag. De VN-dag tegen racisme komt dit jaar op een moment dat de extreemrechtse PVV in peilingen de grootste partij is en de Nederlandse regering overweegt om de komende antiracismeconferentie van de VN te boycotten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanpak van vreemdelingenhaat in ons land de laatste jaren te wensen over laat.

Racisme benoemen is het nieuwe Taboe
Het benoemen van racisme is sinds een aantal jaren het nieuwe taboe in Nederland. In een tijd dat 'alles gezegd moet kunnen worden´ en politici zelfs pleiten voor het recht op kwetsen durft opvallend genoeg niemand de vreemdelingenhaat bij de naam te noemen. Wouter Bos roept wel op om te polariseren tegen minderheden, maar durft uit angst voor stemmenverlies niet te polariseren tegen de racisten in ons land. Voorzitter Lilianne Ploumen van de PvdA noemde Geert Wilders onlangs een "dom blondje", maar ze had er beter aan gedaan om de vreemdelingenhaat van Wilders te benoemen, in plaats de kleur van zijn kapsel.In Nederland lijkt momenteel het idee te leven dat racisme iets is wat alleen in het buitenland voorkomt. Moeiteloos veroordelen we DeWinter en Le Pen vanwege hun opvattingen, maar in ons land zou vreemdelingenhaat niet voorkomen als we de dominante publieke opinie moeten geloven. Maar buitenlandse onderzoeken bewijzen het tegendeel. Het Europees bureau voor fundamentele rechten constateerde in een onderzoek dat na 11 september 2001
vooral in Nederland islamfobie een groot probleem is. Enkele weken geleden zei de
Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa nog dat hij "serieuze zorgen had over de racistische en intolerante ontwikkelingen in ons land". Ook in eigen land was er verontrustend onderzoek. Uit een rapport van de VNG werd duidelijk dat veel gemeenten last hebben van extreemrechts radicalisme onder jongeren. Meer dan van moslimextremisme. Ook de Anne Frank Stichting constateerde een toename van extreem rechts in Nederland. Maar toch blijven pers en politiek ontkennen. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan was Rita Verdonk die in de befaamde toespraak bij de lancering van haar beweging Trots op Nederland zei: "Er verschijnen steeds onderzoeken die ons van discriminatie beschuldigen. Nederlanders hebben het niet in zich om te discrimineren!"

Verdonk, Rutte en Verhagen
Verdonk is niet uniek in de ontkenning van het bestaan van racisme. Alom worden
discriminerende en haatzaaiende opmerkingen onder de vrijheid van meningsuiting
geschaard. VVD-leider Mark Rutte ging zelfs zover om in het parlement te pleiten voor
legalisering van deze strafbare feiten. Iets wat gelukkig niet kan omdat het in strijd is met tal van internationale verdragen. In dit kader is het dan ook opvallend dat de Nederlandse regering, overweegt om de komende VN-conferentie tegen racisme in april in Geneve te boycotten. Minister Verhagen staat vooraan om andere landen te beschuldigen van mensenrechtenschendingen, maar lijkt niet te kijken naar de problemen in ons eigen land als het gaat om de toenemende discriminatie op de werkvloer of de islamofobie die wijd verspreid is in onze samenleving. Vrijdag nog werd bekend dat het aantal meldingen van racisme in Noord-Holland vorig jaar meer dan verdubbeld is. De meeste meldingen hebben te maken met afwijzing bij sollicitaties, pesten op de werkvloer of op school, en belediging op straat.
Buitenland veroordeeld Nederlands racisme wel Buitenlandse politici hebben aanzienlijk minder problemen met het benoemen van de problemen in ons land. Daar waar de Nederlandse regering na het uitkomen van Fitna vooral bezorgd was over onze handelsbelangen was VN-topman Ban Ki-moon heel duidelijk over de inhoud van de film van Wilders. De VN-topman zei dat "er geen rechtvaardiging was voor de hatespeech in de film en dat de film met vrijheid van meningsuiting niets te maken had". Maar in Nederland deed de politiek er het zwijgen toe en het Openbaar Ministerie weigerde
Wilders aanvankelijk zelfs te vervolgen. Gelukkig heet het Hof begin dit jaar alsnog opdracht gegeven om Wilders te vervolgen.

D66 is tot nu toe de enige partij in het parlement die Wilders consequent aanspreekt op zijn vreemdelingenhaat en wordt daarvoor ook beloond door de kiezer. De andere partijen steken hun kop in het zand. Dat bleek ook toen vorig jaar alle partijen weigerde op het podium te komen bij onze demonstratie tegen racisme op De Dam. Bang als men was om "collega" Wilders voor het hoofd te stoten. Oud-politicus Hedy D'Ancona die wel kwam noemde het toen "doodeng" dat de partijen zich laten gijzelen door één politicus. Gelukkig kwamen enkele duizenden mensen wel naar de Dam om zich krachtig uit te spreken tegen racisme en kregen ze ook de steun van vijftig bekende Nederlanders. Schrijvers, wetenschappers, zangers, acteurs en vakbondsleiders. Het blijkt dat onder burgers in ons land nog steeds veel steun is voor een antiracistisch geluid. Het wordt dan ook tijd dat de politieke partijen de bestrijding van racisme niet langer overlaten aan de Amsterdamse rechtbank en zich in het parlement, maar ook op straat weer duidelijk laten horen tegen iedere vorm van discriminatie. Het is een illusie om te denken dat racistische partijen, en de haat die gezaaid wordt in het land, vanzelf weer weg zullen gaan. Doodzwijgen helpt niet. Het racisme benoemen en je daar ferm tegen uitspreken wel. Net als bij de bestrijding van andere criminaliteit is er constante aandacht nodig van pers, politiek, maar ook van maatschappelijke organisaties zoals de vakbonden.

Economische crisis en terroristische dreiging
Dit is extra belangrijk in een tijd van economische crisis als de neiging toeneemt om een zondebok aan te wijzen. Zeker als deze onzekere tijden gepaard gaan met een al dan niet vermeende terroristische dreiging zoals we onlangs hier in Amsterdam zagen. De vinger wordt dan al snel naar een bepaalde bevolkingsgroep gewezen. Maar dat moeten we niet laten gebeuren. Nu is het moment dat solidariteit tussen bevolkingsgroepen juist versterkt moet worden. Samen kunnen we de vreemdelingenangst, die onze samenleving uitholt, bestrijden.
René Danen, Voorzitter Nederland Bekent Kleur

Hieronder een stukje van de website van de Wereldomroep over de Dag tegen Racisme. Op de website vind je het radiointerview met Rehwinkel luisteren. http://surinaams.caribiana.nl/politiek/car20090323_rehwinkel-VN

Rehwinkel: 'Nederland moet naar VN-conferentie'
Caribische redactie 23-03-2009Peter
Rehwinkel in gesprek met Sam Jones (2'44'')
Het is een schande als Nederland niet aanwezig is op de VN-conferentie tegen racisme en vreemdelingenhaat. Dat zei Peter Rehwinkel, Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, op de Dag tegen Racisme in Amsterdam. Hij sluit zich hiermee aan bij de kritiek die eerder al te horen was van Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de Socialistische Partij. Van Bommel noemde de voorgenomen boycot door Nederland van de Wereldconferentie tegen Racisme, 'onverstandig'. Nederland wil de VN-conferentie boycotten omdat in de concept-slotverklaring eenzijdig scherpe kritiek geuit zou worden op Israël. Maar volgens het Eerste Kamerlid Rehwinkel moet Nederland juist het VN-podium gebruiken om haar stem te laten horen. Rehwinkel-(SJProd).jpg"Het is raar om op een VN-conferentie waar racisme centraal staat niet aanwezig te zijn als Nederland met zijn traditie op dat gebied", hield Rehwinkel het publiek in Amsterdam voor. Hoewel de beslissing nog niet is genomen, vreest hij dat Nederland niet gaat. "Natuurlijk gebeuren er in de marge soms dingen waar je niet gelukkig mee bent. Maar anti-semitisme is in de slotverklaring van Durban (VN-conferentie in 2001, red) uitdrukkelijk veroordeeld." Het gaat Rehwinkel om een bijdrage aan de bestrijding van racisme. Over het risico dat Nederland op de conferentie aangesproken gaat worden op het slavernijverleden maakt hij zich niet erg druk. "Over elk onderwerp, ook herstelbetalingen, kun je met elkaar praten. Ik vind het van belang dat we zichtbaar maken dat we racisme willen bestrijden."