Sunday, 1 March 2009

what a discrace… (zie also de veelzeggende comments for a delicious slice of the underbelly)Moslim-ideoloog Tariq Ramadan is door islamcritici net zo lang aangevallen tot zijn positie onhoudbaar werd.


Het Rotterdamse college heeft moslimfilosoof Tariq Ramadan ontslagen als gemeentelijk integratieadviseur. Zijn wekelijkse discussieprogramma ’Islam & Life’ op het Iraanse Press TV vormde hiervoor de aanleiding, want hij zou door zijn medewerking aan de zender het Iraanse bewind hebben gesteund. De gang van zaken had echter weinig te maken met een inhoudelijk oordeel over de programma’s van Ramadan – en veel met een politieke lynchpartij van een man die voor veel moslimjongeren een rolmodel is.

Met toenemende verontwaardiging hebben wij –zelf gevlucht uit Iran– in de afgelopen weken moeten toezien hoe de democratische strijd in Iran gekaapt werd door precies die politici, intellectuelen en opiniemakers die de afgelopen jaren een angst- en haatcampagne tegen moslims hebben gevoerd. De oprechte opstand van de Iraniërs werd functioneel omarmd, om een erudiete tegenstander een kopje kleiner te maken.

Sinds de electorale coup op 12 juni zetten wij ons samen met vele anderen via publicaties, petities en solidariteitsacties in om de protesten daartegen onder de aandacht van het publiek te brengen en het Iraanse bewind onder druk te zetten. Maar het ontslag van Tariq Ramadan heeft weinig te maken met de gebeurtenissen in Iran.

De druppel die klaarblijkelijk de emmer deed overlopen was Ramadans verbintenis met de Iraanse tv-zender Press TV. Het feit dat hij zijn medewerking aan de zender na de coup van 12 juni niet had opgezegd, zou inhouden dat hij het Iraanse bewind ook politiek steunt. Niets is minder waar, zo blijkt zowel uit de eigen woorden van Ramadan als zijn daden.

Press TV is een van de weinige internationale Engelstalige tv-zenders die bericht vanuit het hart van de islamitische wereld. De zender is overal te ontvangen, en is daardoor een aanlokkelijk podium voor een betrokken moslim-intellectueel die, in tegenstelling tot de Ellians en Hirsi Ali’s, niet ambieert om bij het Westen in de smaak te vallen, maar werkelijk een dialoog wil bewerkstelligen tussen zijn achterban en het Westen.Er was alle reden voor Tariq Ramadan om na de recente gebeurtenissen in Iran een nieuwe afweging te maken over zijn betrekking bij Press TV. We hadden het toegejuicht als hierover, en over zijn denkbeelden in het algemeen, een inhoudelijke discussie was gevoerd. Maar wel alleen als die vrij zou zijn van de hysterie die het Nederlandse islamdebat op het moment kenmerkt.

Voorts constateren we dat de golf van verontwaardiging tegen Ramadans functie als presentator bij Press TV niet méér is dan een volgende aanval in wat steeds meer op een vendetta is gaan lijken.

Ieder kritisch geluid tegen de toenemende intolerantie jegens de islam en tegen moslims wordt weggehoond en kan rekenen op scheldkanonnades en verdachtmakingen. De afgelopen jaren domineert een luidruchtige groep opiniemakers en politici het debat over de islam. Zij propageren een beeld van een ‘botsing der beschavingen’, waarin moslims en het Westen elkaars tegenpolen zouden zijn. Zij werpen zich op als de ‘verdedigers van het Westen’ en ‘als je niet vóór ons bent, ben je tegen ons’, dus wie kritiek durft te uiten heult met de vijand.

Het is geen toeval dat slechts een paar maanden geleden deze opinieleiders geprobeerd hebben om Ramadan weg te krijgen vanwege vermeende homofobe uitspraken – vermeend, omdat die na een uitgebreid onderzoek door de Rotterdamse gemeente helemaal niet bleken te zijn gedaan.

Het enige, terugkerende bezwaar tegen Ramadan is dat hij met ’met een dubbele tong spreekt’. Maar hoewel zijn tegenstanders blijkbaar de grootste moeite hadden om hem op ’gevaarlijke’ en ’fundamentalistische’ uitspraken te betrappen, proberen ze niettemin karaktermoord te plegen door het beeld op te roepen van een gevaarlijke fundamentalist.

Inhoudelijke bewijzen tegen Ramadan dragen zijn criciti niet aan – dat hoeft ook niet, want in het huidige klimaat in Nederland is een mondige moslim al per definitie verdacht en daarmee een legitiem doel voor een haatcampagne.

Overigens willen we benadrukken dat wij – atheïsten, agnosten en vrijzinnige moslims – op veel punten van mening verschillen met Tariq Ramadan, maar we prefereren een inhoudelijke discussie boven een hetze.

Wat deze kwestie voor ons met name onverteerbaar maakt is dat de vendetta tegen islamitische hervormers als Ramadan wordt gevoerd over de ruggen van duizenden Iraniërs die hun leven wagen voor democratische veranderingen in hun land.

Hierachter schuilt echter een logica: de opiniemakers met hun scheldkanonnades op de islam en op de door hen zo verfoeide conservatieve ayatollahs zijn twee kanten van dezelfde medaille. De ayatollahs houden de Iraniërs al drie decennia lang voor dat als ze trouw willen zijn aan ’de’ islam, ze het repressieve systeem en de conservatieve opvattingen van de geestelijken moeten accepteren. Doen ze dat niet, dan zijn ze geen moslim. In Nederland beweert een groep ayatollahs zonder tulband in wezen hetzelfde, door te stellen dat ’de’ islam democratie, vrouwenrechten en allerlei sociale vrijheden uitsluit.

Ook de Nederlandse heren en dames dulden geen moslims die zich moslim en democraat noemen, zoals Soroush, Kadivar en Shabastari in Iran – dé theologische inpirators van de Iraanse hervormingsbeweging – en Ramadan in Nederland. Vanuit het benauwde en eenkennige perspectief van de Hollandse ayatollahs, kan het niet anders dan dat moslimdemocraten met ’dubbele tong’ spreken. Voor de ayatollahs daar en hier, is niets gevaarlijker dan de aantasting van hun monopolie op de definitie van de ware islam.

Dit artikel is mede ondertekend door Farhad Golyardi, publicist en redacteur Eutopia, Behnam Taebi, docent TU Delft en Peyman Jafari, politicoloog en bestuurslid Internationale Socialisten.


© Trouw 2009, op dit artikel rust copyright.

(Check the racist comments as well…)

Reacties (150)Als Ramadan het voorbeeld is van een islamitische bruggenbouwer, dan vraag ik me eerlijk gezegd af hoe een bruggenverbrander er in de islam uitziet. Als je niet eens in staat bent om barbaarse praktijken zoals stenigen af te keuren dan ben je in een moderne samenleving niet op je plaats. Het is ook verontrustend dat veel van de reacties hier uit moslim hoek pro Ramadan zijn. Ik kan me moeilijk voorstellen dat die individuen voorstander zijn van een moderne, vooruitstrevende, democratische samenleving waar moskee en staat gescheiden zijn.

MO, Limburg op 24-08-2009, 11:23
TR heeft zonder overleg een nevenfunctie. TR wist precies wat er zou gebeuren. Als bruggenbouwer heb JIJ de verantwoordelijkheid het vertrouwen van alle partijen te behouden. Een optie was: Hey ik kan een functie krijgen in Iran wat vind de werkgever? Wat vindt de maatschappij ervan? Dat is bruggenbouwen. Dan was er ruimte voor debat geweest en had TR alsnog kunnen kiezen. Het gaat niet over vrijheid van meningsuiting het gaat over de functie als bruggenbouwer.

Frank, veghel op 24-08-2009, 11:23
Het feit dat het debat zo hoog is opgelopen is niet iets van de laatste jaren, jammer dat de schrijvers vergeten te melden dat kritiek op de MS in de jaren 80 en 90gelijk gesteld werd met nazisme. Systematisch werd ervoor gezorgd dat critici monddood werden gemaakt, systematisch werd ervoor gezorgd dat er geen cijfervergelijkingen gemaakt mochten worden, systematisch werd een bestaande situatie gebagatelliseerd en ontkend. Dat is de kiem voor het huidige debat geweest, het lijkt wel een dynamisch proces tussen alle partijen! Groepen van schrijvers die een eenzijdige waarheid verkondigen (van links tot rechts) dat is het grote probleem, ook nu

Frank, Veghel op 24-08-2009, 11:23
De wergever van TR prefereert ook een inhoudelijke discussie boven een hetze. Een inhoudelijke discussie heeft alleen zin als er nog ergens over te discussiëren valt. Helaas heeft TR bewust voor de hetze gekozen door niet te overleggen(discussiëren) voordat hij de functie aannam. TR is een slimme man en wist wat er ging komen. Het is niet de gemeente Rotterdam die de aanhangers in de steek heeft gelaten maar TR zelf. Wellicht vond hij publiciteit rond zijn persoontje belangrijker dan bruggenbouwen of zijn NL aanhangers. Misschien wil hij hogerop in Iran, zijn motieven zijn onduidelijk, maar een weloverwogen actie was het in ieder geval!

Frank, veghel op 24-08-2009, 11:22
Naar mijn mening bleef de betaling door de gemeente van de leerstoel aan de Erssmus universiteit onderbelicht in de discussies en reacties. Een gemeente behoort neutraal te zijn en door de betaling van de leerstoel van Ramadan werd daar ver van afgeweken. Het betekende gezien de positie van Ramadan een politieke benoeming aan een universiteit door de gemeente van iemand met een belangrijke positie binnen het politieke debat, waarbij het ook nog eens om iemand van buiten de EU gaat en zelfs om een orthodox islamist.

J.J. van der Gulik, Andijk op 24-08-2009, 11:22
@erdebe, rotterdam op 22-08-2009, 00:04
In uw verwijzing http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Tariq2.htm staan vele gebeden voor (geestelijke) steun in het geloof (waar op zich niets mis mee is lijkt me).

Maar ook dat hij op gedragsniveau geweld juist (impliciet) afwijst:
"God wees ook barmhartig toe naar ieder waaraan wij iets schuldig zijn in deze wereld. [...]
God, onze vijanden, uw vijanden, en vijanden van het geloof laten wij aan u over.[...]
God verenig ons en onze harten en laten we broeders en zusters van elkaar zijn, voor u."

Dat is dus wat anders dan dat "Ramadan alles aanvaardt wat er in naam van Allah wordt aangericht".

dan groenvink, gouda op 24-08-2009, 11:22
Wellicht waren veel problemen voorkomen indien T.Ramadan voor zijn aanstelling een verklaring had ondertekend waarin hij de volgende punten onderschrijft:
1. Duidelijke acceptatie van de democratie
2 Scheiding tussen Kerk en Staat
3. Scheiding tussen geloof en recht. Geen toepassing van de sharia in westerse maatschappij.
3. Erkenning van mensenrechten
4. Erkenning van religieuze pluriformiteit in moderne maatschappijen

De verklaring had natuurlijk zowel in het Engels als Arabisch vertaald moeten worden.
Ben benieuwd of Tariq Ramadan de verklaring ontertekend zou hebben.

Hans Nentjes, NL op 24-08-2009, 11:21
Als je niet voor Ramadan bent, dan heb je volgens sommigen niets over Ramadan gelezen of gehoord. Dat dergelijke personen om te beginnen zelf eens de studie ?Frère Tariq? lezen, gemaakt door de Franse journaliste Caroline Fourest. Fourest onderzocht de boeken van Ramadan en de meeste van zijn spreekbeurten. Een van de dingen die haar opviel was dat Ramadan zichzelf flagrant tegenspreekt, afhankelijk van zijn publiek. M.a.w. tegen een moslim gehoor vertelt hij geheel andere dingen dan tegen niet-moslims… Hoe kan je zo iemand nog geloven?

Fourest ontving de nationale prijs "Laïcité" in 2005 en de "Award of the political book" in 2006.


l.karremans, heusden op 24-08-2009, 10:02
Ieder die hier een negatief oordeel over Tariq Ramadan plaatste laat die zich eens eerlijk afvragen waarop dat oordeel nu eigenlijk gebaseerd is.
De volgende vragen kunnen daarbij helpen:
1) welke boeken of artikelen heb ik van zijn hand gelezen?
2) welke videobanden van zijn optreden heb ik zelf gezien/gehoord?
3) als ik mijn oordeel baseer op citaten of van horen zeggen: hoe weet ik dan dat die citaten correct zijn en niet uit zijn verband gerukt?

Gezien de aard en inhoud van de meeste reacties denk ik dat hier in Nederland dit moment een hele vreemde 'hetze' aan de gang is.


dan groenvink, gouda op 23-08-2009, 23:59
Stenigen, stokslagen, handen afhakken, vingers afsnijden, vrouwen onderdrukken, etc. etc.
Als de heer Ramadan dit openlijk veroordeelt zijn we misschien al een stap verder.Iemand trouwens ooit gehoord dat dit van moslim- zijde wordt veroordeeld ?

peter, koudekerk op 23-08-2009, 23:24
Hannah, M.O. op 21-08-2009, 08:51
Behalve het wegpesten van mensen die het voor moslims opnemen is er nog iets dat alleen in Nederland kan:
toestaan dat mensen uit hun huizen worden weggepest in wijken waar ook veel moslims wonen.
Als u werkelijk zo gebrand bent op vrede, dan had u toch ook kunnen blijven om een dialoog met de weggepeste mensen of met de wegpesters aan te gaan?
U maakt mij niet wijs dat uw tegenstanders u daarom zouden wegpesten.

ruud, leiden op 23-08-2009, 23:24
Eén ding moet je Peyman Jafari nageven. Hij heeft in ieder geval niet de Iraanse revolutie gekaapt. Nee, de held heeft zonder revolutie, maar wel op sokken, de benen genomen.
De sul Jafari laat de revolutie over aan vrouwen.
Jafari voert een safari in zijn socialistische knollentuin. Knollen die hij ook hier weer hondsbrutaal voor citroenen probeert te verkopen. In Iran hebben zijn geestverwanten de boel al opgelicht en het helemaal verpest. Nu komen ze hier vertellen hoe het moet.
ruud, leiden op 23-08-2009, 23:24
De wijze waarop de Erasmusuniversiteit en de Vrije Universiteit reageren op het ontslag van Ramadan doet me denken aan de zaak Vander Horst. Toen werd deze professor verboden zijn afscheidsredeit te spreken over de verbinding islam en jodenhaat. Daar had de heer Van der Horst onderzoek naar gedaan.

Deze censuur, ten behoeve van moslimstudenten deed weinig stof opwaaien. Dat kan komen omdat die professor wel een professor is en Ramadan doet alsof. Kon Ramadan een wetenschappelijk onderlegd artikel over tolerantie binnen de islam schrijven, hij kreeg naast ontslag ook wachtgeld:

http://www.nrc.nl/binnenland/article356435.eceDante Allegro, Amsterdam op 23-08-2009, 23:21
Mijn eerste gevoel zei mij , dit is geschreven door een mens met een Islamitische geloofsovertuiging en zie daar.

Hoe is het toch mogelijk dat deze mensen altijd reageren op dit soort zaken maar als het over iets gaat wat Islamitische misstanden betreft, zoals Iran , ze muisstil zijn.

Gatverdamme ik wordt kotsmisselijk van dit soort eenzijdiglingen

John , Badhoevedorp op 23-08-2009, 23:21
Alleen al het feit dat de prekende ambtenaar "die voor veel moslimjongeren een rolmodel is" seksescheiding in de openbare ruimte voorstaat, lijkt mij voldoende reden om hem zijn subsidie te ontnemen. (Hoe hebben ze hem eigenlijk ooit kunnen benoemen?)

Verder is het ongehoord om een man die nog niet eens het stenigen van overspelige vrouwen wil afkeuren een "hervormer" te noemen.

H., Bijdordt op 23-08-2009, 23:21
Ramadan is ook wetenschappelijk gezien omstreden:

Zie: http://www.groene.nl/2009/17/De_bruggenbouwer_en_de_profeet

Ewout, Kampen op 21-08-2009, 14:07

Ik heb dit artikel gelezen en als het waar is wat Machteld Allen schrijft over Ramadan dan is het een schande dat die man door een universiteit en een gemeente is ingehuurd om de integratie te bevrorderen. Het gaat hier inderdaad om iemand die met twee agenda's werkt zijn islam en de islam die hij niet-moslims wil aanpraten. Het zou veel beter zijn geweest om hem eerst Nederlands te leren spreken en zijn werkgevers de taal van Ramadan.

Dante Allegro, Amsterdam op 23-08-2009, 17:44

Ik snap niet waarom Nederland allemaal Arabieren en Islamitische lieden hierheen haalt om de Marokkaan op te voeden. Wij, ook de gastarbeider kan dit zelf wel hoor. En mensen die de Islam willen emanciperen kunnen beter in landen beginnen waar vaker is gebleken dat de Islam te zwak is om af te rekenen met een dictatuur. Laat staan om het in te zetten als kompas voor een vooruitstrevende identiteit.

Laat ons kinderen met rust.
Namens de gastarbeiders

Gastarbeider, Zaandam op 23-08-2009, 17:26
Quote van anoniem:'Wil je mij en ons allemaal jouw drie zinnetjes eens uitleggen, inclusief de veelbetekenende puntjes aan het eind ?'

O, dat wil ik best, hoor. Ten eerste kreeg ik deze associatie toen ik zag dat er gisteren al meer dan 100(!), zeer uiteenlopende en verdeelde, reakties waren op het bovenstaande artikel over Ramadan. Puur gevoelsmatig dus. Ten tweede probeerde de intrigant in het Asterix-verhaal bewust onenigheid, tweespalt en ruzie te creëren teneinde de 'vijand' op die manier te verzwakken. En als ik kijk naar alle verwikkelingen rond de persoon Ramadan kan ik maar 1 conclusie trekken: waar hij verschijnt, komt gedonder.

Rob, A'dam op 23-08-2009, 16:11
Volgens een artikel in de Volkskrant van gisteren op de pagina Forum van C. Brendel 'De benoeming van Ramadan is het echte schandaal' spreekt men in Oxford waar Ramadan doceert niet meer over kerstmis maar over Winter Light Festival en is de traditionele kerstverlichting afgeschaft om geen aanstoot te geven aan orthodoxe moslims. En: ?De autoriteiten in Oxfordshire laten toe dat geüniformeerde politievrouwen namens de ?neutrale overheid? rondlopen met de nikab, de sluier waarin miljoenen islamitische vrouwen gevangen worden gehouden?. 'Uiteraard' adviseert hij de Britse regering over de invoering van shariarechtbanken. Little Teheran alvast.

J.J. van der Gulik, Andijk op 23-08-2009, 12:35
Aanhangers van Ramadan verwijzen steeds naar zijn hoogleraarschap in Oxford. Daar weet men hem wel naar waarde te schatten.

Even de feiten. Ramadans leerstoel (comtemporary islamic studies) is gekocht met geld van het fundamentalistische oliestaatje Qatar.

Wie is in Qatar dekaan van de islamitische universiteit (sharia-faculteit) en adviseert de sultan over donaties aan buitenlandse universiteiten? Antwoord: Yusuf al Qaradawi, de ideoloog van de Moslim Broederschap. En daarmee is de cirkel weer rond.

Peter, Amsterdam op 23-08-2009, 10:41
"De werkelijk religieuze geest, in de diepe betekenis van dat woord, is pas echt revolutionair, want hij onttrekt zich aan 'links' en 'rechts' en 'het centrum'. Als we dit begrijpen en met elkaar samenwerken, ontstaat er een andere sociale orde - en dat is onze verantwoordelijkheid. Als we al die onvolwassen, kinderachtige dingen opzij zouden kunnen zetten, dan zouden we, denk ik, het zout der aarde kunnen zijn. Van mij krijgt u niets, en ik niet van u. Dat wat absoluut noodzakelijk is, is niet mogelijk rondom een ideologie, dat blijkt, zowel historisch als feitelijk."J. KrishnamurtiAd, Utrecht op 23-08-2009, 10:41
Beste Rob,

Ik ken "De intrigant" goed, want ik lees hem nu nog, en Tariq Ramadan ook, want ik lees nog veel meer.
Maar ik zie T. Ramadan niet als die intrigant -- en ik zal heus niet de enige zijn.
Dus: Wil je mij en ons allemaal jouw drie zinnetjes eens uileggen, inclusief de veelbetekenende puntjes aan het eind ? Trouw geeft je er vast wel twee maal zeshonderd tekens voor.


Vraag aan Rob, Amsterdam op 23-08-2009, 02:51
"Moslim-ideoloog Tariq Ramadan is door islamcritici net zo lang aangevallen tot zijn positie onhoudbaar werd."

Blijkbaar was er kritiek genoeg om hem zo lang aan te vallen.

Maarten, Den Dolder op 23-08-2009, 02:51
ten tijde van de VOC was er geen Nederlands volk en was er geen Nederland. Ongevraagd gekoloniseerd? Zeker, geen land vraagt om kolonisatie, de Hollandse stammen toen vroegen ook niet om bezetting door de Romeinen. En de volken hier vroegen ook niet om Spanjaarden, Fransen en Duitsers. "Rijk geworden"? Wie? Weet u dat de Hollandse handelaren oneindig veel meer verdiend hebben met de handel met de Baltische landen? Pas in de 19-eeuw werd de handel op Indie geprofessionaliseerd. Hier gaat hier om een ontslagen beroepsmoslim, laten we de bodemloze put die "verleden" heet daar nu niet bij betrekken.

Dante Allegro, Amsterdam op 23-08-2009, 02:51
Dit in ogenschouw nemend:"In zijn boek over de islam in India merkt Wilfred Cantwell Smith op dat het bekritiseren van de Profeet een grotere woede oproept bij moslims dan het bekritiseren van God of zelfs het ontkennen van het bestaan van God. De moslim neemt hem als het hoge voorbeeld voor zijn eigen gedrag, moraal en manier van leven.Maar over Moh. is alleen geschreven. Er zijn geen afbeeldingen van hem. De gelovige moet die verhalen dus zoveel mogelijk bewaken. Hij moet ze in zijn hart beschermen om zijn geloof en de verering in stand te kunnen houden. Als in die verhalen gaten vallen, tast dat zijn geloof aan "... is R's missie kansloos.

Paul, L'stad op 23-08-2009, 02:47
Ten tijden van de VOC en daarna, had het Nederlandse volk anders niet zo'n moeite met Moslims. Ze hebben immers ruim 500 jaar gebivakkeerd (ongevraagd en ongewenst) in de Islamitische regio van Zuidoost Azie en zijn er nog behoorlijk rijk van geworden ook. Het is hier gewoon weer een kwestie van "Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten". Wees eens eerlijk en open tegen jezelf en kijk nog eens goed naar de geschiedenis van Nederland en haar betrekkingen met andere volkeren.

SARIMAN, SOLO op 22-08-2009, 15:48
alleen één vraag in de vorm van een citaat:
"Als van een door de Nederlandse staat betaalde adviseur/wetenschapper wordt geëist elke eventuele link te verbreken met het Iraanse regime, waarom onderhoudt diezelfde Nederlandse staat wél economische en politieke banden met datzelfde regime?"
(uit: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3959/Alle_bruggen_van_Ramadan_verpulverd)

Mitra, Amsterdam op 22-08-2009, 15:47
Wie zijn ? de universiteit? die Tariq Ramadan - gelijktijdig met gemeentepolitici nog wel ? de wacht aanzegden? Die mensen kunnen zich toch bekend maken met hun drijfveren en al? Pek zal niet meer over hen uitgegoten worden, dus kom op met die drijfveren en je motieven. Welk briljant managementconcept of geniale visie zit hier achter?
Intussen lachen ze Erasmus in Oxford (beleefd en op z?n Brits) uit: Erasmus of all people!
Weer enkele plaatsjes omlaag op internationale listing. Op naar de moderne kennissamenleving.Jerry Mager, Leiden op 22-08-2009, 15:47
Ik las in mijn jeugd de stripboeken van Asterix en Obelix. Één ervan heette: 'De intrigant'. Tariq Ramadan had model kunnen staan voor de hoofdrol in dat verhaal...
Rob, A'dam op 22-08-2009, 15:12
Zou arabist Jansen's 'omstreden' uitspraak uit een recent verleden, door Wilders succes de 'softies' hebben wakkergeschud?
(.)Jansen: "Tijdens het proces van migratie naar Europa hebben de moslims de Europeanen leren kennen als goedgelovige sulletjes, als gemakkelijk te bedotten softies, die meteen met uitkerinkjes en subsidietjes klaar staan als je maar een beetje amok durft te maken." Links zou ook ten onrechte steeds proberen "de kansen voor de moslims te vergroten". Bijvoorbeeld "ook door wat als racial profiling (op vliegvelden niet westers-uitziende reizigers controleren) bekend staat als een vorm van superfascisme af te schilderen".

Paul, L'stad op 22-08-2009, 14:56
"Met de rechtse partijen moet je juist mee in dialoog, je moet met ze praten en niet belachelijk maken...... Links klinkt oorverdovend stil over het onderwerp immigratie of scheld alleen maar". Juist debat is nodig van alle kanten, juist oprechte en integere participatie ipv schelden en uitsluiten is essentieel.

Velen hier op de Trouw site zullen zich hierin herkennen, schrijven het zelfs met enige regelmaat ook op. Deze woorden over politici zijn gesproken door T. Ramadan. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/feb/23/eu

Hoe ironisch dat hij verketterd wordt door de mensen die zijn standpunten zelf met dagelijkse regelmaat herhalen.

miga, Engeland op 22-08-2009, 14:39
wat was trouwens de reactie van mensen die Fundamentalistische Ayatollahs(de press TV sponsers) verfoeien wanneer de Iraanse bevolking op straat beschoten en de jongeren onderdrukt, opgepakt en gemarteld werden bij de verkiezingen van juni jl?? De Isalm is gebaseerd op het accepteren van wat GOD op je legt en geen eigen mening/wil hebben, dus zeker geen ruimte voor democracy. Dat is al 1400 jaar bewezen! dit probeert T. Ramadan te nuanceren, wat gewoon niet mogelijk is! (wordt vervolgd)


Else, Haarlem op 22-08-2009, 14:39


Er zijn regels en die gelden voor ieder: voor intelligente buitenlanders net zo als voor domme inlanders die de intelligente buitenlanders niet kunnen begrijpen.
Zo niet in Nederland: daar "schorten" we die rechten wel even op. Moslim zijn volstaat voor deze behandeling.
Pannenkoekenrepubliek, bah.

R. Peters, Rotterdam op 22-08-2009, 12:45
Kenmerkend bij de voorstanders van Ramadan is dat feiten en meningen door elkaar lopen. Ramadan is een uitmuntende geleerde... O ja, waar blijkt dat uit? Ramadan heeft heel veel jonge fans in Nederland die zijn boeken vreten... Is er iets bekend over de oplagecijfers van zijn boeken? Ramadan is een bruggenbouwer... Bruggen naar de islam zeker en niet naar het Westen.
Er was eens een presidentsvrouw die in elk land waar ze kwam met haar man, werd getrakteerd op een eredoctoraat. Ze verzamelde universitaire bullen. Haar naam: Elena Ceauscescu. Ook Ramadan draagt de kleren van de keizer.

albert van der vliet, amsterdam op 22-08-2009, 11:56
Wat voor wetenschappelijk werk deed hij eigenlijk? Bij "Identiteit en Burgerschap" denk ik aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Maar de man voert geen enkele vorm van wetenschappelijk onderzoek uit. Een universiteit betekent 'meten en weten', niet preken, betogen verzinnen en voorlezen uit eigen werk. De man schrijft zijn leven lang al boeken, essays e.d Vast nuttig en er is een markt voor, maar wat is de wetenschappelijke basis daarvan? Geen enkele. Zo iemand hoort niet thuis op een universiteit. Ongeacht zijn geloof trouwens.

Fred, Leiden op 22-08-2009, 10:35
Citaat: Ieder kritisch geluid tegen de toenemende intolerantie jegens de islam en tegen moslims wordt weggehoond en kan rekenen op scheldkanonnades en verdachtmakingen.Einde citaat.

Intolerantie, onverdraagzaamheid ten aanzien van de islam? En er wonen in Nederland alleen al ruim 1 miljoen moslims. Mijn indruk is dat Nederland bijzonder verdraagzaam is jegens de islam. Hoe staat het trouwens met de toestand van de christenen, van de joden in het Midden Oosten.

Die schrijvers van dat stuk zouden een poosje een goelag archipel een die gevangenis in Teheran moeten bekijken.

Uw tekst bevestigd de vrees voor sommige moslims.

Dante Allegro, Amsterdam op 22-08-2009, 10:20
Dezelfde heren die het artikel hebben ondertekend, hebben we de afgelopen weken niet horen/zien iets ondertekenen, wat over de moord en martel praktijken in Iran gaat. ach wat maakt het nou uit! de olie dollars van de ayatollah's zouden mij ook goed doen, dan zou ik ook Trig Ramadan gaan steunen. ja daaaaag

Bardia Perzie, Utrecht op 22-08-2009, 10:18
Politici hebben het maar steeds over bruggen bouwen. maar hoe wil je een brug bouwen met een dictoriaal islamistich geloof, waar het woord concensus niet in hun woordenboek voorkomt? Hadden wij dan in de de jaren dertig een brug moeten bouwen met nazi duitsland en alvast een nsb regime moeten installeren?marco, utrecht op 22-08-2009, 10:07
Hoezo dragen critici geen inhoudelijke bewijzen tegen Ramadan aan? Zijn fundamentalistische denkbeelden zijn uitgesproken tijdens preken in de banlieue, waarvan de tapes beluisterd en onderzocht zijn door Caroline Fourest in 'Frère Tariq' en zijn tv-optreden met Sarkozy over het stenigen van vrouwen en besproken in zijn boeken. Ramadan krijgt niet alleen kritiek van rechts en zelfs de SP, maar uitgerekend ook van de trotskistische Engelse AWL-broeders van deze schrijvers/ondertekenaars van de IS, de Franse marxist Yves Coleman en Eric Krebbers. Zelfs Egypte, waar zijn familie vandaan komt, en Saoedi-Arabië weigeren Ramadan de toegang.


Isa, Amsterdam op 22-08-2009, 10:07
Niet alleen Ramadan maar ook de Nederlandse democratie en verdraagzaamheid lijken kapot gemaakt! De vrijheid van meningsuiting is zwaar misbruikt. Internationale activisten zijn welbewust naar Nederland gekomen: in Nederland kunnen zij immers ongehinderd hun gang gaan.
Nederlanders die tot 2002 weinig wisten over de islam hebben zich sindsdien op laten hitsen. Zij geloven klakkeloos wat activisten hen vertellen. Iedere nuance is uit het debat verdwenen. Ook andere religies behalve het jodendom worden aangevallen. Nederlandse gelovigen negeren dit agressieve debat: het is immers vechten tegen de bierkaai. Daardoor LIJKT Nederland eensgezind?

Giorgio, Assisi op 22-08-2009, 10:04
Ik ben bang dat de aanstelling van de heer Ramadan zowel op de universiteit als voor zijn gemeentelijke activiteiten niet zorgvuldig genoeg is doordacht. Ook is het vreemd dat de universiteit haast tegelijkertijd met de gemeente het arbeidscontract met Ramadan heeeft opgezegd. De heer Ramadan is zeer controversieel dus bepaald geen bruggenbouwer. Wel is hij goed voor debat en kan hij goede boeken schrijven. De reden die is aangevoerd om hem te ontslaan wordt anders beoordeeld door Oxford.
Mijns insziens had men er nooit aan moeten beginnen. Nu zijn beide partijen, Rotterdam en Ramadan verliezers.

Jeroen, Rotterdam op 22-08-2009, 10:04
Verbazingwekkend hoe snel er weer in de slachtofferrol gekropen wordt. Lang niet alle beschuldigingen tegen Ramadan zijn terecht, maar hij heeft zelf ook een aandeel in het verhaal. Net zoals de mensen die hem indertijd hebben aangenomen. Grashoff zegt zowaar een paar verstandige dingen in de Volkskrant, al ontwijkt ook hij bijv. De vraag of iemand met weinig empathie wel geschikt is als bruggenbouwer.

Lang niet alle bezwaren tegen zijn aanstelling komen uit de ?hetzehoek?, maar ook zijn fanclub heeft niet het vermogen om te nuanceren en het een van het ander te onderscheiden.

Jammer. Want ook dat slaat nu niet bepaald bruggen.


Karen de Vries, Amsterdam op 22-08-2009, 10:04
Zo moeilijk was het niet om Ramadan op fundamentalistische uitspraken te betrappen - zie zijn uitspraken over vrouwen die met de blik op straat gericht moeten lopen, gescheiden zwembaden of de weigering om steniging wegens overspel keihard te verbieden.

De hand van Westen-hater Jafari is duidelijk zichtbaar in de sneer richting Ellian en Hirsi Ali, die zijns inziens alleen 'bij het Westen in de smaak willen vallen'.

De schrijvers springen weer in de gebruikelijke reflex -iedere vorm van kritiek op de islam is islamofobie, haatzaaierij en racisme-, helaas voor de heren prikken steeds meer Nederlanders hier doorheen.

GJ Huisman, IJsselmuiden op 22-08-2009, 10:04

Ik ben het met de schrijvers eens. Het had een inhoudelijk debat kunnen worden, waar wij als Nederlanders (niet moslims, wel moslims) veel aan gehad kunnen hebben. Tariq Ramadan had een faire kans moeten krijgen om zijn mening te geven. Moslims hadden een faire kans moeten hebben om hier op te reageren. Niet moslims idem dito. Ik heb het idee in een ondemocratisch land te leven zodra er een moslim in de buurt komt.

Maria Hof, Overschie op 22-08-2009, 09:59
Ik snap werkelijk niet het dit gehuil over Ramadan, of hoe hij ook heette. Om te beginnen is dit helemaal geen 'alternatief geluid'. Hoezo alternatief geluid, van iemand die gewoon anti westers is, homo's haat en vind dat Iran de beste ontwikkeling van de arabische landen heeft doorgemaakt qua mensenrechten...e.d. (of het was in Iran heel erg, nog erger dan nu, of ik wil niet weten hoe het zelfs maar in de 'andere' arabische landen is. Anyhow, waarom zo zo'n een moslim de spreekbuis voor intergratie en burgerschap van een NL gemeente moeten zijn. Goede keus (not).

Noa, Haifa op 22-08-2009, 09:59
@ FvS, Z

Ja, wat vervelend nou, die vrije meningsuiting in dit land. Nee, dat was in de islamitische landen van herkomst heel wat beter. Los van een steniging hier of een ophanging daar. Vinden wat de ayatolla vindt dat is pas leven en hard roepen om de dood van alle ongelovigen.

A. de Laar, Den Haag op 22-08-2009, 00:33
Ik ben net terug uit Iran en bijna alle analisten binnen Iran zijn mee eens dat als de opstand van de Iraanse volk met een woord beschreven kan worden is dat'onverwacht'. Ik werd verbaasd dat mensen zo snel Ramadan ontslagen hebben alleen omdat hij niet onmiddelijk zich heeft teruggetrokken van een programma die niets te maken had met zijn functie.

Simin, Den Haag op 22-08-2009, 00:10
Het constant herhalen van uitspraken van Ramadan die niet kunnen in een westerse samenleving is geen hetze, maar is er voor zorgen dat die punten blijven staan. Het duurde gewoon te lang voordat Ramadan de deur gewezen werd. Hem werd de hand boven het hoofd gehouden door de Rotterdamse wethouder van Groenlinks. Dat hij door zijn uitspraken over homo's en vrouwen zijn kruit al verschoten had was duidelijk. Overigens had hij voor het belastinggeld dat hij ontvangen heeft van Rotterdam al een leuk bruggetje kunnen bouwen. Weggegooid geld!

Hans Schonenberg, amsterdam op 22-08-2009, 00:09
Een moslim 'intellectueel' als bruggenbouwer- van hun naar ons? is bij voorbaat een kansloze zaak en is deze opmerking: "Ook de Nederlandse heren en dames dulden geen moslims die zich moslim en democraat noemen, zoals Soroush, Kadivar en Shabastari in Iran ? dé theologische inspirators van de Iraanse hervormingsbeweging" goed bedoeld maar gezien de massale tegenkrachten niet meer dan de bekende druppel.Een politieke religie die dankzij z'n ingebouwde veiligheidkleppen(de fundamentalisten) al eeuwen lang ongewijzigd kon blijven, is en blijft een bedreiging voor hoe we hier met elkaar en 'seculier' willen omgaan.

Paul, L'stad op 22-08-2009, 00:08
Ramadan is aantoonbaar een collaborateur van het Iraanse islamfascistoide bewind. Zijn linkse Nederlandse vriendjes vinden dit helemaal niet erg, doordrenkt als zij zijn met het "Weg Met Ons" gevoel. De gemeente Rotterdam en de Erasmus universiteit hebben laat, maar juist gehandeld door deze aalgladde, met dubbele tong sprekende zeloot weg te bonjouren.Proficiat!

Henk, Amsterdam op 22-08-2009, 00:08
De belangrijkste pijler waarop een bruggenbouwer steunt is vertrouwen van de twee partijen waarvoor hij moet bemiddelen. Er zijn diverse voorbeelden te geven waaruit blijkt dat Tariq Ramadan met een dubbele tong spreekt. Dit wekt wantrouwen op.

Als hij niet in staat is om onomwonden zijn afkeuring tegen bijvoorbeeld het stenigen van vrouwen uit te spreken dan staat hij mijlen ver van onze westerse beschaving af.

Daarom kan Tariq Ramadan hier geen bruggenbouwer zijn.

Het is al 40 jaar hetzelfde liedje: Moslims mogen felle kritiek hebben op ons maar wij Nederlanders mogen vooral geen kritiek hebben op Moslims.

Ton Hollander, Ridderkerk op 22-08-2009, 00:07
Hoe zou er in Nederland zijn gereageerd als een gemeente ten tijde van de Argentijnse militaire dictatuur een adviseur had benoemd, die ook optrad op de televisie van die Videla militairen?

Peter-John, Deventer op 22-08-2009, 00:07
Sneu artikel. Kritiek op de islam is meteen intolerantie. Geen inhoudelijke bewijzen tegen Ramandan? Die levert hij zelf genoeg. Uitspraken genoeg over homosexuelen, stenigen. Ramadan een hervormer? Hij is een orthodoxe moslim die op charismatische wijze uitlegt hoe orthodox te leven in een moderne maatschappij. Van een bruggenbouwer mag men verwachten dat hij de oevers weet te verbinden. Dat is heel iets anders dan zelf in koran citaten vastgenageld te staan aan de kant. Voor de reageerders die hem vergelijken met conservatieve christenen, opvallend blijft dat u dan al vergelijkend kritiek op christenen levert, echter niet op de islam.

Rick Reesing, Westervoort op 22-08-2009, 00:06
Ach kom nou toch. Deze man is toch keer op keer ontmaskert als een wolf in schaapskleren. Een stiekeme fundamentalist.

Het echte schandaal is niet zijn ontslag, maar hoe iedereen zich telkens weer in de maling wenst te laten nemen door deze man, terwijl er al geruime tijd meer dan voldoende ?belastend? materiaal voor handen is.

Zie bv:
http://erdebe.blogspot.com/2009/08/in-het-nieuws-2.html
http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Tariq2.htm
http://www.joostniemoller.com/2009/08/offer-van-polderproduct-ramadan/#more-3701

erdebe, rotterdam op 22-08-2009, 00:04
"Tariq Ramadan is inderdaad gedemoniseerd en vervolgens monddood gemaakt. De omvang van de laster-, smaad- en haatcampagne tegen hem is ongekend! Dit ondanks - of juist vanwege - zijn pogingen een spreekbuis te zijn voor een alternatief geluid vanuit de moslim wereld. De gemeente Rotterdam had ontzettend veel kunnen leren van deze man. Het verlies voor de gemeente is groot, alhoewel zij dit op dit moment wellicht niet volledig realiseren.

Aziza, Rotterdam op 21-08-2009, 18:21". Wat, Aziza maakt het verlies van Ramadan zo groot en wat had "de gemeente" kunnen leren en wie zijn die gemeente? En was u het eens met zijn honorarium?

Dante Allegro, Amsterdam op 22-08-2009, 00:02
Citaat: Wat deze kwestie voor ons met name onverteerbaar maakt is dat de vendetta tegen islamitische hervormers als Ramadan wordt gevoerd over de ruggen van duizenden Iraniërs die hun leven wagen voor democratische veranderingen in hun land. Einde citaat. Een grover stukje volkmennerij las ik niet eerder. Wilen de schrijvers aantonen wat de verbinding is tussen Ramadan en de ruggen van die door hen genoemde Iraniers? Of zijn zij bang voor hun eigen contract? Die vrees lijkt me trouwens gegrond en terecht. Ga uw eigen land hervormen en daar uw leven wagen in plaats van hier op te komen voor een onbetrouwbaar gebleken bruggenbouwer.

Dante Allegro, Amsterdam op 22-08-2009, 00:00
@ Mareim, Eindhoven

"Ik vind de reacties hier op deze site eerlijk gezegd veel enger dan alle hetzes bij elkaar. Wat een eng xenofobisch volkje hier. Ik vraag me af of als ik aangifte van racisme, of tenminste bedreiging, zou doen, de Trouw de politie bijstaat om de email adressen van een aantal figuren te geven?"

Kunt u uitleggen wat er aan de reacties zo xenofoob en racistisch is? Wie bedreigt er in welke reactie? De politie mailadressen verschaffen? Verklikkers moeten direct naar Birma verhuizen!

Fan Ferre, Yogyakarta op 21-08-2009, 18:22
Hier is zondermeer sprake van overspel. Steniging dus maar!

Fan Ferre, Yogyakarta op 21-08-2009, 18:22
Er is een overeenkomst tussen de Lockerbie-Libiër en Tariq Ramadan. Beiden worden geëerd door moslims omdat zij moslim zijn en moslims zijn superieure mensen die nooit iets fout doen. Je kunt je afvragen of de Libiër schuldig was, maar voor het Libische thuisfront staat vast dat hij onschuldig is. Moslims zijn chauvinistisch, die bij uitstek denken in wij en zij. Voorstanders van Ramadan vegen alle reële bezwaren tegen hem onder het tapijt en noemen hem een geniale professor. Waarom? Omdat hij die titel draagt en moslim is. Voor mij is Ramadan een poseur, een charlatan en oplichter. Een gevaarlijke bedrieger die met alle winden meewaait.

albert van der vliet, amsterdam op 21-08-2009, 18:21
Het is te prijzen in de ondertekenaren dat zij het opnemen voor de Ramadan, nu die het tij ernstig tegen heeft, Hun bewering dat hij "kapot" zou zijn gemaakt is belachelijk overdreven, maar hun kritiek dat de universiteit en het gemeentebestuur inhoud en betekenis van Ramadan's optreden voor een Iraanse propagandazender hebben vertekend en misbruikt is gewoon juist. Dat neemt niet weg dat de heer Ramadan achter zij even intelligente als elegante uitspraken een diepe vijandschap tegen de vrije westerse samenleving verbergt. Dat trachten de ondertekenaren ten onrechte te ontkennen.

E. Elm, Den Haag op 21-08-2009, 18:21
De uitval naar prof. Ellian en mevrouw Hirsi Ali is even onjuist als oneerlijk: beide danken hun succes aan hun persoonlijke prestaties en kwaliteiten, zonder met de multi-culturomane lobby mee te praten. Mevrouw Hirsi Ali bleek in de Tweede Kamer de Nederlandse taal zelfs opvallend beter te beheersen dan ruim 90% van haar collega's. Dat hadden enkele van de ondertekenaren, die op universitaire functies zijn geplaatst terwijl zij bij het verwerven van de Nederlandse taal duidelijk zijn blijven steken beneden het peil dat 50 jaar geleden vereist was om een MULO-diploma te halen, zich wel eens mogen bedenken voordat ze het stuk ondertekenden.

E. Elm, Den Haag op 21-08-2009, 18:21
Het is heel duidelijk dat Ramadan niet welkom is in Nederland.
Gezien zijn achterlijke ideëen en tegenstrijdigheden wat onoverbruggelijk is, en waar wij al twee eeuwen verder zijn in maatschappelijk belang van deze eeuw.
Ongenode gasten zet men achter de deur, zo transparant zijn we nu eenmaal.
Adieu meneer Ramadan, met vriendelijke groeten.

Dibbles, Elst op 21-08-2009, 18:21
Schrijvers menen niet te begrijpen dat goede propaganda doorgaans als zodanig herkenbaar is. Juist als 'fatsoenlijk' gezicht kan Ramadan de Iraanse staatszender legitimeren. Propaganda moet daarom in de context van de zender bekeken worden. Zelfs als-ie er een kookprogramma had dan nog had zijn politiek inzicht Ramadan moeten waarschuwen afstand te nemen van de politieke kleur van de zender.

Schrijvers zien niet dat Ramadan niet als bruggenbouwer benoemd had moeten worden. Dat is de oorzaak van de ontsporing. Ramadan was veel te uitgesproken om 173 nationaliteiten met elkaar te kunnen verbinden. Dat heeft niets met zijn geloof te maken.

George Knight, Utrecht op 21-08-2009, 18:21
Voor alle mensen die zijn persoonlijke brief willen lezen en zijn eigen stem willen horen


http://www.nrc.nl/opinie/article2332135.ece/Ik_heb_het_Iraanse_bewind_niet_gesteund

NS, Nijmegen op 21-08-2009, 18:21
@Hannah, M.O. op 21-08-2009, 13:11

Hoe u het ook went of keert; de islam bljft een godsdienst/ideologie die niet in het Westen thuishoort.

Marcel, Amsterdam op 21-08-2009, 18:21
Tariq Ramadan is inderdaad gedemoniseerd en vervolgens monddood gemaakt. De omvang van de laster-, smaad- en haatcampagne tegen hem is ongekend! Dit ondanks - of juist vanwege - zijn pogingen een spreekbuis te zijn voor een alternatief geluid vanuit de moslim wereld. De gemeente Rotterdam had ontzettend veel kunnen leren van deze man. Het verlies voor de gemeente is groot, alhoewel zij dit op dit moment wellicht niet volledig realiseren.

Aziza, Rotterdam op 21-08-2009, 18:21
Beste redactie,
Ik heb genoten van dit artikel. Een verademing om een weloverwogen analtisch verhaal te lezen over de gebeurtenissen rondom de heer Ramadan. Ik sluit me volledig aan bij het betoog van deze heren.

We leven in een land waarin het beeld wordt gecreëerd dat de Islam een bedreiging vormt voor de vrijheden die wij hier kennen. De huidige grenzen aan de vrijheid van religie worden niet bepaald door de anti islamitische activisten, hoe graag ze dit ook willen. De grenzen worden bepaald door het recht, en dit recht staat boven de ongenuanceerde opvattingen van de ?Hollandse Ayatollahs?!

Aziza

Aziza, Rotterdam op 21-08-2009, 18:12
Ramadan is een goede moslim, en een goede moslim is een slechte moslim. Hij is dus terecht ontslagen.

Marcel, Amsterdam op 21-08-2009, 18:12
We moeten die reacties eigenlijk gewoon niet lezen. Kan Trouw er geen knop op zetten, zodat ik ervoor kan kiezen de reaguurdersvervuiling van anderszins interessante krantenartikelen uit te zetten?

FvS, Z op 21-08-2009, 18:12
Ramadan moest en zou hangen. Dat kon je allang zien aankomen. En iedereen die daartegen in het geweer durft te komen wordt nog net niet beticht van landverraad. Nederland glijdt af richting een bananenrepubliek, waar de meute haar jaren opgekropte frustratie botviert op alles wat moslim, vermeend links of elitair zou zijn. Voor de zoveelste keer, niet Ramadan of moslims maken ons land kapot, maar de ongebreidelde stupiditeit die zich het hoogste woord heeft toegeëigend. Goed artikel.

Paulcjm, Eijsden op 21-08-2009, 18:05
Ik raad de dames en heren: Bezakour, Nekuee, Ghorashi en al die anderen met exotische allochtoon-islamitisch klinkende namen serieus aan de naam Mulder of Jansen aan te nemen, of tenminste een pseudoniem te gebruiken.
Weliswaar heeft Tariq Ramadan een moratorium op stenigen voorgesteld, maar of dat er door komt weet ik niet en better safe than sorry.
De Nederlandse politie is overwerkt en de AIVD worstelt met een identiteitscrisis, zo is mij althans verteld. Neemt dus het zekere voor het onzekere.Jerry Mager, Leiden op 21-08-2009, 18:05
Even dacht ik dat niemand het voor Ramadan zou opnemen. Godsblij ben ik derhalve met jullie reactie. In 2006 werkte ik aan de Haagse Hogeschool en zag daar hoe belangrijk R. voor moslimjongeren is. Het kapotmaken van R. moet voor hen een slag in het gezicht zijn. R. ziet zichzelf als vertegenwoordiger van de wereldwijde moslimgemeenschap; dáár komt zijn denken en handelen uit voort. Wat is het dat men in Nederland weigert zich te verplaatsen in de gedachtenwereld van hun islamitische medelanders? Conformeer je je niet aan de Nederlandse maat dan wordt je neergesabeld. Bepaald niet bemoedigend voor een pluriforme en kleurrijke toekomst!

Coen van Loon, Driebergen op 21-08-2009, 18:05
bert kariboe, leiden. Er zijn nogal wat mensen in het land, blanke Nederlanders, voor de doodstraf en velen van heb vinden dat bepaalde misdadigers een onmenselijke straf verdienen. Mogen die wel mee doen in een debat??

rob klaassen, venlo op 21-08-2009, 18:05
NL is geregeld door de mensenrechten commissie van de verenigde naties op de vingers getikt, en zelfs onlangs nog, omdat het discriminerend optreedt tegen vrouwen en kinderen onschuldig in de gevangenis opsluit. Nergens zie ik zoveel reacties van mensen die verontwaardigd hierover zijn en vinden dat dat niet kan, maar wel vele reacties over hoe anderen het fout doen.
Waarom maken jullie je niet meer druk over hoe de rechten van vrouwen en kinderen in NL geschonden worden.

miga, engeland op 21-08-2009, 18:05
De schrijvers noemen Afshin Ellian als tegenstander.
Lees zelf met welke argumenten Afshin komt en vorm dan een oordeel:

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/243808/Ramadan-is-papegaai-van-Iraans-regime.htm


bert kariboe, leiden op 21-08-2009, 14:20
"....en is daardoor een aanlokkelijk podium voor een betrokken moslim-intellectueel die, in tegenstelling tot de Ellians en Hirsi Ali?s, niet ambieert om bij het Westen in de smaak te vallen".

De schrijvers van dit stuk doen t.o.v. Hirsi Ali en Ellian precies hetzelfde waar ze de critici van Ramadan van beschuldigen.

Buk, Haarlem op 21-08-2009, 14:20
We kunnen uren en uren leuteren over van alles en nog wat, maar zo'n opvating over het toestaan van steniging door TR is meer dan voldoende. Wanneer leren we weer gewoon zien wat we zien en horen wat we horen? Waarom al die rookgordijnen?Vertrouwen we ons eigen oordeel niet meer?


bert kariboe, leiden op 21-08-2009, 14:19
De grootste islamitische misdadigers worden uiteindelijk weer als helden in hun land van herkomst binnengehaald zolang hun slachtoffers westerse ongelovigen of christenen zijn(lees heldenontvangst voor Al-Meghrari).

Bukowsky, Santiago op 21-08-2009, 14:16
Ramadan is ook wetenschappelijk gezien omstreden:

Zie: http://www.groene.nl/2009/17/De_bruggenbouwer_en_de_profeet

Ewout, Kampen op 21-08-2009, 14:07
Dit is een uitstekende analyse waar ik het helemaal mee eens ben. De meeste reacties hier tonen het gelijk van de schrijvers volledig aan.
Ik hoop en vertrouw dat de discussie van deze week de 850.000 moslims in Nederland zal stimuleren om, samen met de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking die WEL gewoon wenst te spreken en samen te werken met moslims en die staan voor vrije meningsuiting en -vorming voor iedereen, te vechten voor het behoud van de democratische rechtstaat die Nederland is. Deze rechtstaat wordt bedreigd door de politiek correcte angstzaaierij van rechts en het aanwijzen van de moslims als zondebok.

paul van dam, arnhem op 21-08-2009, 14:07
Als Nederlandse atheist zeg ik:

De Nederlandse politici zijn huichelaars! Via Shell Koninklijke Olie verdienen miljoenen over de rug van Iraanse oliewerkers. Nederlandse politici moeten zich diep schamen. Tariq Ramadan (die zich uitspreekt tegen het Iraanse regime) hoort eerherstel te krijgen.

Brian4all, Amsterdam op 21-08-2009, 13:14
Dit opiniestuk toont nog maar eens de kloof aan tussen de Islam en het (seculiere) Westen. Jammer dat het zo moet lopen maar ik ben van mening dat Ramadan en de zijnen hier zelf schuldig aan zijn. Het meest vervelende is de reactie van goedpraters (zoals de schrijvers van het stukje) en westerse, vooral linkse meelopers alle moslims juist streng gelovig willen houden. Zij geven geen enkele ruimte aan personen die dit willen ontvluchten. Iedere moslim moet dus als Ramadan zijn. Vroeger kwam links op voor mensen die hun eigen weg wilden kiezen en niet bekneld wilden zitten in een repressief geloof. Tegenwoordig is het omgedraaid, triest.

N. Brandts, Den Haag op 21-08-2009, 13:14
Dat Tariq Ramadan aan het eind van het interview met Clairy Polak in NOVA een bedekte bedreiging uitsprak, "be very careful how you treat a moslim guest....." zegt meer dan genoeg over de ware aard van deze man. Good riddance zou ik zeggen.

boris, Haarlem op 21-08-2009, 13:14
Ik vind de reacties hier op deze site eerlijk gezegd veel enger dan alle hetzes bij elkaar. Wat een eng xenofobisch volkje hier. Ik vraag me af of als ik aangifte van racisme, of tenminste bedreiging, zou doen, de Trouw de politie bijstaat om de email adressen van een aantal figuren te geven?

mareim, eindhoven op 21-08-2009, 13:11
Wat een slecht geschreven opinie. Het stuk grossiert in algemeenheden. Ik begrijp niet over welke opiniemakers de schrijvers het hebben. Ik denk juist dat allerlei 'weldenkende' lieden hun best hebben gedaan om moslims op positieve wijze te 'discrimineren': volgens Guusje ter Horst is de gedroomde hoofdcommissaris van politie toch vrouw, moslim en gehandicapt? Dat die campagne niet erg succesvol is, wordt primair veroorzaakt door allerlei maatschappelijk wangedrag van moslims zelf.
Anja Meulenbelt schijnt helemaal dol te zijn op Shervin Nekuee. Op het moment dat Anja Meulenbelt je gaat kussen, moet je heel argwanend worden.

Johan Kloosterman, Harlingen op 21-08-2009, 13:11
@ L. Koopmans: "De heren Ghorashi en Nekuee maken een denkfout."

Ghorashi is een dame!

John, Leiden op 21-08-2009, 13:11
Oei oei, Trouw, dat u deze door woede gedreven mensen aan het woord laat, bevestigt mijn idee dat u graag ruimte in de krant geeft aan extreem gelovigen en/of ultralinksen. Treurig onobjectief. Maar het valt me vaker op dat Trouw graag extreem politiek (links) correct is. U zet uzelf te kijk met deze onkritische houding.
Voor de goede orde: Ramadan had nooit en te nimmer betaald mogen worden van onze belastingcenten om de doodeenvoudige reden dat religie persoonlijk is en nooit als brug kan en mag dienen in een staat die zegt (!) seculier te zijn.
Kunt u gewoon plaatsen zonder censuur, is keurige tekst.

piet, utrecht op 21-08-2009, 13:11
Kort na 9/11 bleek uit onderzoek dat Nederlanders amper iets van de islam wisten. Pim Fortuyn startte daarop een discussie met Hazelhoef. Fortuyn vroeg hem zelfs in "Islamisering van onze cultuur" (2002) te schrijven. Na de dood van Fortuyn gingen activisten o.l.v. Hirsi Ali "informatie geven" over de islam. AHA was tóen al - augustus 2002 - in dienst van American Enterprise Institute. Haar opdracht: kloof tussen moslims en niet-moslims zó groot mogelijk maken. Hirsi Ali kreeg alle media aandacht en alle ruimte om onwetenden (o.a. Sarkozy) te manipuleren. Ze werd én wordt geholpen door columnisten. Tariq Ramadan was/is haar enige tegenpartij!

Hannah, M.O. op 21-08-2009, 13:11
?Maar hoewel zijn tegenstanders blijkbaar de grootste moeite hadden om hem op ?gevaarlijke? en ?fundamentalistische? uitspraken te betrappen, …?

Als je op de vraag of het stenigen van overspelige vrouwen in de islam moet verboden worden, niet volmondig ?ja? kunt antwoorden, maar integendeel zegt dat je je antwoord opschort, zoals Ramadan o.a. deed in een discussie op tv met Sarkozy, dan is het wel duidelijk welk soort vlees dat we in de kuip hebben. Behalve blijkbaar voor Rode Internationalisten van moslim origine zoals de ondertekenaars van dit artikel

Sarkozy reageerde toen terecht met de vraag: ?Hoelang opschorten??.


Vandueren, M'tricht op 21-08-2009, 13:11
Vervolg. Deze man beseft niet dat 'bazen' het recht hebben je te mogen ontslaan als je niet naar behoren functioneert en dat het de normaalste gang van zaken is in NL. Ik weet niet wie deze man denkt te zijn dat hij denkt onschendbaar te zijn. Deze lafbek geeft G.Wilders de schuld van zijn ontslag, maar niet G.W is daar verantwoordelijk voor maar, Ahmed Aboutaleb heeft hem ontslagen. Hij is door een moslim ontslagen, hoe ironisch?
Tarik Ramadan hervormt niet de islam, maar de strategie om de islam te verspreiden en vindt dat Joden en Christenen een misdaad plegen, door de islam af te wijzen. Op zo'n malloot zitten wij in NL niet te wachten.

jessy, heerhugowaard op 21-08-2009, 13:00
Ik verbaas me erover dat de schrijvers van dit artikel net doen alsof Nederland het enige land ter wereld is waar Tariq Ramadan ter discussie staat. In heel veel landen in de wereld is hij niet welkom en wordt hij ernstig bekritiseert.

lub kramer, frankrijk op 21-08-2009, 13:00
Nogmaals en dan stop ik ermee want deze onfrisse man is gelukkig voor eens en altijd uit Nederland verdwenen. Tariq Ramadan weigerde het stenigen van meisjes en vrouwen af te keuren !!!! Hallo weldenkend Nederland en andere Ramadan epigonen ! (leest u het nog eens en ditmaal langzaaaaam) Dit sujet beweert dat je steniging in een culturele context moet plaatsen. Men graaft een -in doodsangst verkerend- meerdere malen verkracht meisje, tot aan haar nek in de grond. Laat haar omringen met schreeuwende, hitsige en krijsende mannen. En de straf kan voltrokken worden. Ik verwacht van mijn voormalige partij GL dan ook consequenties voor Grashoff.

Raaf, Nijmegen op 21-08-2009, 13:00
Veelzeggend stellen de schrjvers dat Ramadan voor vele moslimjongeren een rolmodel is. Ze geven dus feitelijk aan dat vele moslimjongeren de orthodox islamitische gedachtenwereld aanhangen. En waarom niet enige informatie over de achtergrond van de schrijvers. Vele gevluchte Iraniërs hadden banden met de mujahedin, die Khomeiny gebruikte vanwege hun wapens om zo op de troon te belanden, waarna ze vervolgens zelf meedogenloos werden vervolgd. En velen waren communistisch gezind. In de contreien waar ze vandaan kwamen ging het dan ook wel even anders toe dan een vermeende verbale hetze. Hen een podium bieden bevordert zo de instabiliteit hier.

J.J. van der Gulik, Andijk op 21-08-2009, 13:00
Laten we dit verhaal maar eens omdraaien; Alle allochtonen eruit, ook westerse, groot muur om NL bouwen zodat er niets in en uit kan. Kunnen alle nlers rustig op hun veilige stukje zitten; jammer dat het maar tijdelijk zal zijn want al snel zullen ze ontdekken dat hun hele economie afhankelijk is van het buitenland (ook het m.o.). De buren zullen het niet erg vinden; belgie is al ernstig geschoffeerd, duitsland wil naar de maan en NL is meteen in rep en roer dat het niet mee mag. Wat zullen de buren het rustig vinden. Willen Nlers op vakantie, Noord Korea is nog een optie. Dit is wat veel NLers blijkbaar willen, dus veel plezier ermee.

miga, Engeland op 21-08-2009, 13:00
Ik begrijp niet, dat de in Iran geboren schrijvers en ondertekenaars van dit stuk tussen de Nederlandse ayatollahs willen wonen, of ja ik begrijp het wel. Als hoogleraar integratie VU of docent TU Delft krijg je natuurlijk meer salaris dan de modale Nederlander en dat geldt natuurlijk ook voor Tariq Ramadam zelf. Ik denk dat je als bruggenbouwer toch in de eerste plaats Nederlands moet spreken om een brug te kunnen bouwen tussen autochtonen en allochtonen, want het wordt een krakkemikkig bruggetje, als je dat met gebarentaal moet doen. Waarom gaan de schrijvers niet naar Iran terug om daar hun denkbeelden uit te dragen.

M.J. Douma, Nijkerk op 21-08-2009, 13:00
@Nicholas Inderdaad, en van dat juk zijn we inmiddels bevrijd. In tegenstelling tot de door u aangehaalde decennia, waarin elke vorm van kritiek of anders denken monddood werd gemaakt door u en de uwen onder het mom van 'discriminatie', 'fascisme' en/of 'racisme', staat het ons sinds een paar jaar weer vrij om openlijk kritiek te hebben om mensen als Ramadan die onder valse voorwendselen worden aangenomen iets te doen waartoe ze vanwege hun achtergrond en ideologie nooit in staat zullen zijn. En de reactie van u, de schrijvers van deze opinie en de volgers van Ramadan, bevestigen dit door kritiek wederom op dezelfde wijze af te doen.

Jos, Monster op 21-08-2009, 13:00
Aurat 08:51. Tarik R praat juist iedereen naar de mond. Hier een citaat, Tarik zegt: ik liet mijn woorden zo verpakken dat ze beter aansluiten bij het oor dat er naar luistert.
Tarik Ramadam werd gekozen om in Rotterdam bruggen te bouwen tussen moslims en niet-moslims. Dit is raar, want iemand die geen Nederlands spreekt en helemaal niets weet van de NLse geschiedenis, bouwt bruggen in A'dam?!!! De gemeente Rotterdam heeft T.R ontslagen en WEER hebben de Europeanen de eer van een moslim aangetast, want T.R voelt zich door zijn ontslag in zijn waardigheid aangetast en stapt naar de rechter omdat hij het niet pikt ontslagen te worden.

jessy, heerhugowaard op 21-08-2009, 13:00
Is minister Rouvoet al ontslagen wegens zijn optreden op het Christen-fundamentalistische World Family Congres, die tegen homo's en abortus gericht is?
Nee? Dat zegt genoeg over de hetze tegen moslims. Pardon "kritiek op de islam" natuurlijk.


Jeroen, Utrecht op 21-08-2009, 13:00
Niemand houdt Ramadan tegen om door te gaan. Als hij de zaak zo'n warm hart toedraagt, kan hij dat net zo goed zonder de miljoenen belastinggeld vd Nederlanders.

Anne, Amsterdam op 21-08-2009, 12:47
Ik onderschrijf de stellingen van dit artikel. Wat verwachten de Islamhaters van Ramadan? Dat hij zich afzet tegen de Islam? Of dat hij Moslimregiems veroordeeld? Nee, Ramadan moet een objectief standpunt innemen omdat hij een bruggenbouwer is. Hij heeft wel een persoonlijke menig maar dat staat los van zijn professionele houding jegens de partners. Met het elimineren van Ramadan hebben de Islamhaters een morele overwinning in de wacht gesleept: de integratie is verder dan ooit!!!! Ik wacht alleen nog op de eerste explosie.....

Gandhi, Tiel op 21-08-2009, 12:47
Het is niet zo heel erg moeilijk. Tariq Ramadan is niet kapot gemaakt, hij heeft slechts repliek gekregen op de punten die hij verkondigd. Bijna elke keer dat 'Professor' Ramadan iets opperde kwam de boodschap voor tweeërlei uitleg vatbaar over.
Zo vreemd is dat niet als men een filosofie aanhangt die bestaat uit dubbele moraal. Moorden mag niet, moorden moet! Er is geen dwang binnen de islam, behalve als men er uit wil stappen. De koran staat hier vol mee.
De islam botst met de rechten van de mens èn normen en waarden. Maar Ramadan blijft tot in het absurde de islam verdedigen, niet met één maar met twéé tongen! Dat heeft hem genekt!

vanhetgoor, Harderwijk op 21-08-2009, 12:47
Wat een drama, arme arme Moslims...!
en dat allemaal n.a.v. een meneer die gewoon zijn werk niet goed deed.

Meike, Houten op 21-08-2009, 12:47
Wat is het nut voor de schrijvers om niet onder ogen te zien dat Ramadan homofobe en vrouwvijandige opvattingen heeft volgens niet-islamitische opvattingen? Omdat zij het ermee eens zijn, waarschijnlijk.
De schrijvers, die zich zich modern en open, staan nog heel erg aan het begin van de weg naar emancipatie en scheiding van staat en geloof. Maar misschien willen zij ook slechts in de marge blijven en alleen de voordelen van hun gastland genieten.

Mieka Jansen, Amsterdam op 21-08-2009, 12:47
Ramadan is ontslagen door zijn werkgevers op grond van zijn werkzaamheden bij Press-tv. Voor anderen had hij er al veel eerder en om andere redenen niet eens aangenomen mogen zijn.
En dan hier wordt geprobeerd de mythe dat de Gaykrant tapes weerlegt zijn, in stand te houden. De tapes van de Gaykrant zijn juist vertaald. RAMADAN HEEFT DIE UITSPRAKEN GEDAAN.

Mieka Jansen, Amsterdam op 21-08-2009, 12:47
Een bruggenbouwer? Persoonlijk had ik meer de indruk van een Islamstrateeg. Namelijk met de opvatting om de Westerse geest rijp te maken voor het Islamitisch denken. Gesteund door een hand vol pubers met identificatieproblemen en een groep linkse politici.
Een werkelijke bruggenbouwer is iemand die diep doordrongen is van de Westerse waardepatronen en niet blind is voor haar fouten.Maar bovenal gericht is om het westerse denken bij de te reïntegrerende groep ingang te doen vinden.Of in eenvoudig Nederlands:als je ergens te gast bent moet je de huik naar de wind hangen en niet te veel noten op je zang hebben.

Pellinkhof, Genneton op 21-08-2009, 12:36
Deze heren zijn uit Iran gevlucht omdat zij daar in de gevangenis terecht zouden komen als ze voor hun mening uit zouden komen. Dan komen ze aan in een land waar vrijheid van mening is gegarandeerd, maar nemen zij ONS kwalijk dat wij daarvan gebruik maken om kritische opmerkingen te maken over de heer Ramadan. Dan hebben ze het meteen over hetze en haatcampagnes. Ze laden daarmee de verdenking op zich dat zijzelf al even dictatoriaal van aard zijn als de door hen bekritiseerde ayatolla's. Dat wij de onlusten in Iran zouden hebben aangegrepen om Ramadan te bekritiseren, is onwaar want die kritiek begon al vanaf het moment van zijn aanstelling.

pietkremer, harmelen op 21-08-2009, 12:36
Het voordeel van het gescheld van de schrijvers, deze troetel- en excuusfiguren van links Nederland, is dat hun ware aard en gebrek aan kwaliteit boven komt. Ze maken zich net zo belachelijk, ongeloofwaardig en afschrikwekkend als AEL-voorman Abdou Bouzerda gisteren bij Knevel.

Frank, Leiden op 21-08-2009, 12:36
Erg grappig sommigen hier. Zo schrijft ene Bukowsky, waarschijnlijk een oostblokland (oorsprong) mens en die heeft het over dat er geen normaal nederlander aan woord komt. Nee...niet zolang jij voor hun praat als allochtoon zijnde. Kijk het is heel eenvoudig. Mensen zijn mensen en zijn gemaakt door het verleden. Wij maken de wereld tot wat die is. Religies moet je niet al te serieus nemen en niet alleen de islam maar ook alle religies die ervan uitgaan dat God de mens heeft gedicteerd dat...! Onzin, onzin en nog eens onzin. Het gaat om een humanistische houding waarbij respect, geduld en eerlijkheid tegenover een ieder individu moet zijn.

Machmoed elchalid, Katwijk op 21-08-2009, 12:36
"politieke lynchpartij"
"angst- en haatcampagne tegen moslims"
"de vendetta tegen islamitische hervormers"
"de opiniemakers met hun scheldkanonnades op de islam"
"de Hollandse ayatollahs"
Inderdaad "de hysterie die het Nederlandse islamdebat op het moment kenmerkt."

Edith Brands, Groningen op 21-08-2009, 10:54
Ramadan als Moslim-ideoloog een rolmodel? Ik dacht dat hij was aangesteld als bemiddelaar. Is de islam ook al een ideologie? En weten de vele auteurs van dit artikel niets beters te bedenken dan dat ze tegengewerkt worden? Alle islamkritiek wordt even in de hoek gezet als hetze. Dat is toch echt zielig. Maar ik zie hier ook geen enkel punt ten voordele van de islam genoemd. Enfin de heren hebben het goed in Nederland en zullen wel oppassen zich in veilige gebieden in het Middenoosten te vestigen vanwaar ze de toestand in Iran pas goed kunnen beoordelen.

Gvan Kranen, Arnhem op 21-08-2009, 10:51
De heren Ghorashi en Nekuee maken een denkfout. De kritiek was niet gericht op de standpunten van Ramadan maar op het feit dat hij betaald wordt met belastinggeld en in dienst is van de gemeente Rotterdam. In feite is het vooral kritiek op de wethouders van Rotterdam. Wanneer Ramadan zijn meningen zou geven en voor Press TV zou werken zonder dat hij in dienst van de gemeente was geweest, zou niemand zich er druk om hebben gemaakt.

L. Koopmans, Amsterdam op 21-08-2009, 10:50
Een islamitische bruggenbouwer kan hier pas van waarde zijn indien hij, alvorens hij zijn taak opneemt, luidkeels en onomwonden de westerse individuele autonomie in de keuze van beroep, partner en levensovertuiging bezingt; benevens de fundamentele gelijkwaardigheid van man en vrouw en de scheiding tussen kerk/moskee en staat. Verder moet hij bereid en in staat zijn tot de in het Westen gangbare zelfkritiek: een vooruitgangsvoorwaarde. Als zelfs dát als concessie wordt gezien, of als dat "moeilijk ligt bij de achterban" of simpelweg wordt nagelaten omdat het vanzelfsprekend zou zijn, dan verliest hij bij voorbaat elke geloofwaardigheid.

J. School, Heesch op 21-08-2009, 10:50
Mijn complimenten. Prachtig staaltje taqqiya van 'moslim intellectuelen' bestemd voor de linkse kerk. Laat mij zien waar in de islam, al is het maar een dorpje, sociale en vrouwen- en homo-rechten gegarandeerd en gerespecteerd zijn. Nergens! Ook niet destijds in het mythische Al Andalus. Die 'liberale' islam was niet, is niet, en zal niet zijn. Is een sprookje uit de links islamitische toverhoed. Men probeert ons knollen voor moslim citroenen te verkopen. Waar heeft dit land, Nederland dat nooit iets met de islam had, deze islam ellende, die maar door en door gaat en steeds erger wordt, aan verdiend???

boris, Haarlem op 21-08-2009, 10:50
Goed artikel. Vanaf de jaren '70 t/m begin 2000 was het voor inheemse Nederlanders en inheemse Europeanen 'not done' om een persoon als Tariq Ramadan op deze manier aan en af te vallen. De institutionele hegemonie van het multiculturalisme voorkwam dat steeds. Onvrede bouwde zich steeds meer op totdat deze politieke mijn met de komst van Fortuyn explodeerde. Nu, in het post-Fortuyn tijdperk, is het integratiedebat volledig gemoraliseerd, er is sprake van een politieke onderscheiding in goed en kwaad, waardoor afwijkende en omstreden personen als Ramadan meteen als boeman worden beschouwd. Dit is nu eenmaal de huidige Europese tijdgeest.

Nicholas, Amsterdam op 21-08-2009, 10:50
Empathie, intelligentie en kennis van zaken ontbreken.

Je moet in de moslimwereld, fundamentalistisch of niet, altijd op eieren lopen.
De invloed van Korangeleerden is altijd overal aanwezig.
Ook daar geldt dogmatisch verstikkend denken.
Dan is nog het probleem van 'De lange tenen' waar veel moslims onder gebukt gaan.
Eer, wat dat ook moge wezen, is altijd in het geding.

Dan heb je nog onze eigen xenofobe agressievelingen PVV-VVD.

Tariq had de moed tussen dit grijze schemergebied te laveren in de hoop wederzijds begrip te kweken.

Deze inzet is inderdaad moedwillig om zeep geholpen.
Inhoudelijk praten de betrokken politici om elkaar heen.

Joop Schouten, Hoorn op 21-08-2009, 10:48
Ramadan had als niet-EU-er en zelfs orthodox islamist sowieso niet moeten kunnen deelnemen aan het openbare debat en had zich niet moeten bemoeien met de interne politieke gang van zaken in Nederland. Hooguit een paar lezingen op universiteiten en dat had het dan wel moeten zijn. En de overheid had neutraal moeten zijn en Ramadan niet moeten gebruiken als propagandist. Dat is des te schrijnender, omdat de belangrijkste delen van Nederland bijna volledig zijn buitengesloten bij openbare debatten zoals in de media, de debatcentra, de universiteiten en de partijen omdat voor deelname een onderschrijving van de voorgeschreven PC ideologie geldt.

J.J. van der Gulik, Andijk op 21-08-2009, 10:46
Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden, maar ik heb de indruk dat een aantal reageerders werkelijk niet begrijpt dat moslims dezelfde rechten hebben in Nederland als niet-moslims.

In het verleden hebben christenen alle ruimte gekregen voor nuanceringen als "het staat geschreven, maar in de praktijk schorten we het liever op" (Ramadan over steniging), maar moslims is deze vrijheid blijkbaar niet gegund.

En inderdaad, wat blijft is de angst voor een totalitaire religie.

"Wij zijn voor vrijheid, maar alleen als anderen hetzelfde denken als wij. Anders willen ze ons misschien wel onderdrukken..."

Nico, Amsterdam op 21-08-2009, 10:43
Volgens de schrijvers 'is Ramadan een rolmodel voor veel moslimjongeren'. Ramadan weigert onder meer het stenigen van vrouwen te veroordelen; hij is slechts voor een moratorium. Hij presenteert een programma op de tv-zender van het theocratische Iraanse moordregime. Fraai rolmodel. Nederland en West-Europa gaan nog veel te stellen krijgen met jongeren die zich door mensen als Ramadan laten inspireren.

peter, Amsterdam op 21-08-2009, 10:41
Ik word beledigd door de idiote aanname van de schrijvers dat mijn kritiek op Ramadan is ingegeven door een 'angst- en haatcampagne tegen moslims'.
Net als veel andere weldenkende Nederlanders die een - met feiten onderbouwd - probleem hebben met Charlatan Ramadan mag ook ik vinden van deze nep-bruggenbouwer wat ik wil, zonder dat de schrijvers mij van discriminatie en haatzaaien hoeven te betichten.
Zolang de beide schrijvers dit niet onder ogen kunnen, willen of durven zien, diskwalificeren zij zichzelf als verondersteld integratiedeskundigen en überhaupt redelijke discussiepartners.
Excuses zouden niet misstaan.

Hannes Minkema, Amsterdam op 21-08-2009, 10:40
Het is weer ,, de same old song,,iedereen is tegen ons ! ik word er onderhand een beetje moe van .Een bruggenbouwer in een land dat de zijne niet is en ook nog eens de taal niet spreken , kan het nog gekker ! waarom niet een land opzoeken waar jullie wel begrepen worden , het is hier een ieder vrij toegstaan dat te doen !

Joop Spoor, ermelo op 21-08-2009, 10:39
We moeten Ramadan zijn medewerking aan PressTV niet kwalijk nemen, schrijven de auteurs. Immers, "Ramadan zegt zelf dat hij het bewind niet steunt" - een onzinargument. Niet 's mans woorden tellen, maar zijn daden. De daden: Ramadan houdt mooie (betaalde) praatjes op de Iraanse StaatsTV op het moment dat de Iraanse regering de oppositie met geweld bestrijdt. Wij in Nederland noemen dat collaboratie - en hebben er ervaring mee, niet zo lang geleden. Ramadan tekende met zijn medewerking aan de Iraanse regering een niet-oppositieverklaring, zoals in Nederland lafbekken een ariërverklaring tekenden. Opdat onwelgevalligen konden worden gekneveld.

Hannes Minkema, Amsterdam op 21-08-2009, 10:37
Los van wat je hier allemaal bij kunt slepen: Ramadan wil kennelijk niet inzien dat alleen al door je indirect te verbinden met het erg foute regime in Iran voldoende is om je in casu ongeloofwaardig te maken en ontslag op staande voet uit te lokken, hetgeen terecht gebeurd is. Het vervolgens kleinzielig naar de rechter stappen toont alleen maar het niveau van dit figuur.

J.H. Overduin, Rijswijk op 21-08-2009, 10:36
Denken de medestanders van Ramadan nou echt dat als ze maar blijven herhalen dat Ramadan geen twijfelachtige uitlatingen heeft gedaan, dat het dan vanzelf waar wordt?
de homovijandige teksten zijn te lezen in de vertaling van de Gemeente Rotterdam, en iedereen kan nakijken hoe Ramadan weigert steniging van vrouwen te veroordelen.
het bewijs is er, ook al zeg je tien miljoen keer van niet.

peter polz, amsterdam op 21-08-2009, 10:36
Wat een hysterie. Niks hetze, niks crucible, niks 'de zielige moslims liggen altijd in de vuurlinie boohoo'. Dat gezeur werkt niet meer want de nuchtere Nederlander is dat geglibber en gedrein gewoon zat. Ik raad de auteurs aan om het stuk van Machteld Allan in De Groene te lezen over Ramadan. Nuchter en feitelijk, in tegenstelling tot Ramadan die steevast een aantoonbaar loopje met de waarheid neemt.

Anne, Amsterdam op 21-08-2009, 10:36
"Een politieke lynchpartij van een man die voor veel moslimjongeren een rolmodel is"? Tja - Osama bin Laden is ook zo'n rolmodel blijkens zijn vele naamgenoten hier te lande. Moet Nederland hem soms ook een salaris betalen? Veel te laat hebben de autoriteiten besloten dat noch hij, noch broeder Tariq ons land iets te bieden hebben. Wij verstrekken de 'worldconnector' Haleh Ghoreshi weliswaar ook vergeefs een salaris,maar je moet ergens beginnen..Misschien komen de boven ons gestelden er ooit nog eens achter dat het geen zin heeft beschermgeld te betalen om prachtjongeren in toom te houden en stellen ze voortaan gewoon eisen aan hen..or else!

Paardestaart, AMSTERDAM op 21-08-2009, 08:58
'dat wij -atheïsten, agnosten en vrijzinnige moslims? op veel punten van mening verschillen met Tariq Ramadan'

Het interessante laten de heren achterwege: op welke punten verschillen zij van mening met Ramadan?

Het politieke conflict in Iran is lood om oud ijzer: de twee groepen verschillen niet ideologisch van elkaar maar wel over de wijze van uivoering. Ze worden berecht omdat zij zich niet aan de afgesproken regels houden.

Welke vrouwenrechten en sociale vrijheden acht u niet in strijd met de islam?

In plaats van een herhaling van zetten over Ramadan, moet u het de volgende keer maar over deze punten hebben.g.hanness, ter aar op 21-08-2009, 08:58
De islam is niet welkome in Nederland ook niet en wellicht ook juist niet als dat systeem gepropageerd wordt door hypocrieten als Tariq Ramadan. Wie het daar niet mee eens is kan wat mij betreft ook terug naar het land van herkomst.

Adrie, Almere op 21-08-2009, 08:58
1. wie gaat naar Iran toe met die spanningen. Ik zou het niet doen.

2. wie gaat ook nog in zo'n programma van een wellicht niet gekozen president zitten. 'k zou het wel laten.

3. De acties zijn belangrijker dan de woorden. Je moet authentiek zijn.

4. Als er doden vallen zou je juist wel moeten kiezen.

Ik vind zelfs dat hij het van te voren wel kon weten, en zijn otnslag zou moeten accepteren.

Dus 'k sta achter het ontslag.

ed van der meulem, op doortocht op 21-08-2009, 08:58
Goed om een tegengeluid te horen over de zaak Ramadan. De zaak kreeg de zweem van een hetze. De wijze waarop Ramadan gehoord is over zijn keuze om te werken voor PressTV en de timing van zijn ontslag waren niet erg sjiek.
Niettemin begon Ramadan aan deze klus met een aantal handicaps waarvan hij het gewicht niet goed onderkende. Ik denk dat iemands geloofwaardigheid in het geding is als hij zegt dat het voor iemands integratie belangrijk is om de taal van het gastland te spreken. Hij zei dat in Engels tegen Nederlands gehoor.
Ik begrijp tenslotte de kwalificatie "hervormer" niet erg goed. Waaruit blijkt dat Ramadan een Islam vernieuwer was?

Jan Riemersma, Hilversum op 21-08-2009, 08:58
Ramadan maakte zichzelf onmogelijk. Daar had hij geen tegenstanders voor nodig. De hysterische toon van dit artikel geeft nog eens aan hoezeer links Nederland verstrikt raakt in het eigen wegkijken; in het wegpraten van de problemen die voortvloeien uit diepgaande verschillen tussen moslims en niet-moslims. Alleen al de scheiding tussen kerk en staat, voor moslims niet aanvaardbaar, is genoeg voor een nauwelijks overbrugbare kloof tussen islamieten en democraten. Om van andere verschillen (vrouwen, eerwraak) nog maar te zwijgen. Het ontslag valt maar op één punt te bekritiseren. Het komt te laat.

Ton Doesburg, Nijmegen op 21-08-2009, 08:58
helemaal mee eens. vooral over het volgende zin:
"in het huidige klimaat in Nederland is een mondige moslim al per definitie verdacht"

de uitspraken van ramadan is haast niet te vergelijken met die van wilders waarbij hij talloze beledigingen tegenover de Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse gemeenschappen heeft geuit. als je ziet dat dhr. wilders een enorme publiek bestaand uit miljarden mensen op deze aardbol beledigd op een zeer kwetsend manier wat gewoon op een normaal manier geuit kan worden. dan is het absoluut belachelijk dat men weer een hele ophef weet te maken over niet inhoudelijk kwesties wanneer het om een moslim gaat.

erwin najab, delft op 21-08-2009, 08:56
In dit stuk lees ik dat inhoudelijke bezwaren tegen de heer Ramadan niet bestaan en ook niet nodig zijn 'want een mondige moslim is per definitie verdacht en daarmee een legitiem doel voor een haatcampagne'. Een behoefte aan respect voor de heer Ramadan en en voor moslims in het algemeeen, lijkt me terecht en gezond, maar ik ben verbaasd over woorden als 'haatcampagne', 'het ontbreken van inhoudelijke bezwaren' en andere termen uit dit stuk (vendetta, karaktermoord, hetze) wil graag weten hoe de auteurs de motivatie van wethouder Grashoff bij NOVA hebben ervaren en welke feiten aanleiding geven tot deze stevige kwalificaties.

R. Visser, Rotterdam op 21-08-2009, 08:56
'Inhoudelijke bewijzen tegen Ramadan dragen zijn criciti niet aan..'

jawel hoor, uitgebreid op TV geweest: GL Rotterdam.

'Niets is minder waar, zo blijkt zowel uit de eigen woorden van Ramadan als zijn daden.'...

volgens deze logica ben ik ook niet verantwoorderlijk voor mijn daden zolang ik het maar ontken.


Die lijst van ondertekenaars is overigens weinig indrukwekkend.


Edward, Utrecht op 21-08-2009, 08:56
Het was een ordinaire hetze. Niet meer, niet minder.

Jammer dat het bestuur van een stad dan geen rechte rug kan houden en buigt voor de stemmingmakerij.

Een tv-show presenteren, waar ook nog geen onvertogen woord in gezegd is, kan geen reden zijn iemand tot aftreden te dwingen.

N. van Dijke, Zaandam op 21-08-2009, 08:56
Alle respect dat u zo uw nek durft uit te steken, want ik zie de hysterische reacties al weer komen. Persoonlijk denk ik dat iemand die geen Nederlands spreekt nooit als integratie-adviseur aangesteld had moeten worden. Omdat hij stomweg allerlei dingen van de Nederlandse maatschappij niet rechtstreeks zal kunnen waarnemen.
Ik denk ook dat Ramadan had moeten opstappen bij die tv-zender. En ik denk, ten slotte, dat zijn ontslag niet netjes is afgehandeld. Hij heeft niet de gelegenheid gehad zich te verdedigen. Waarmee ik niet zeg dat hij ten onrechte is ontslagen.
Maar inderdaad, in het huidige klimaat is 'n normale discussie onmogelijk.

Peter Zwitser, Amsterdam op 21-08-2009, 08:56
Hoe krijgt Trouw het toch elke keer weer voor elkaar zich kritiekloos en vierkant achter Islam, moslims, terroristen en cultuurvreemde invloeden op te stellen en een platform te bieden aan een uiterst dogmatisch links trio vreemdelingen zoals het elders op de site ook een lans breekt voor de dubbel zieke terrorist van Lockerbie? Er komt geen gewone Nederlander meer aan te pas. Hoe zal Trouw er over 25 jaar uitzien? Zolas het nu gaat hoef je je hier weinig illusies over te maken.

Bukowsky, Santiago op 21-08-2009, 08:56
De Islam is totalitair en is inderdaad principieel tegen democratie, de wil van een god is immers bepalend en niet de wil van het volk.
Het socialisme is eveneens totalitair, ook het socialisme is tegen individualiteit omdat de staat immers het almachtige antwoord heeft over hoe een ieder moet denken en zijn /haar leven in moet richten.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ultra-linkse / ultra totalitaire figuren die juist actief voorstander zijn van totalitairisme als de heer Jafari van de pro-totalitaire internationale socialisten en iemand van een extreem links tijdschrift als de heer Taebi een dergelijke oproep onderschrijven.

Tarak, Amsterdam op 21-08-2009, 08:56
Zonde dat Trouw zich voor het publiceren dat deze onzin leent. Als historicus lees ik niets dan baarlijke onzin. Daarin zijn moslims goed, maar ik laat mij er niet door van de wijs brengen. De islam heeft voor ons Westerlingen geen enkele toegevoegde waarde en dus is voor mij als Westerling een gesprek over de islam totaal nutteloos.


Timmermans, Coevorden op 21-08-2009, 08:56
Belachelijk, deze reactie. Mensen met deze opvattingen onderstrepen eens te meer dat Ramadan al veel eerder het veld had moeten ruimen. Bah.

mhn, uden op 21-08-2009, 08:56
Natuurlijk is het hypocriet hoe hij er uiteindelijk uitgeschopt is, maar hij had in eerste instantie nooit binnen mogen komen.

Men had kunnen weten dat hij met een dubbele tong sprak, want daarover was al gepubliceerd. Ik kende hem al een tijdje via de website butterfliesandwheels.com.

Verhelderend in deze zijn de artikelen van Carel Brendel en Joost Niemöller; bijvoorbeeld: http://www.joostniemoller.com/2009/08/offer-van-polderproduct-ramadan/

Theo Mastema, Rotterdam op 21-08-2009, 08:56
Ach ja, de ongelovigen hebben het gedaan en de moslims tolereren geen kritiek op iemand uit de eigen gelederen. Wat bij moslims opvalt is dat ze nooit objectief kunnen redeneren. Ze preken altijd voor eigen parochie. Ze zijn subjectief. Ramadan heeft intolerante uitspreken gedaan over homo's, onder andere in het VPRO-programma Wintergasten. De opstellers van deze open brief ontkennen dat glashard. Hun argument is dat Ramadan een rolmodel vervult voor veel moslimjongeren. Dat kun je ook als reden aanvoeren om Ramadan te ontslaan. Dat hij een rolmodel is, hoeft niet eens waar te zijn. Liegen en bedriegen gebeurt voor de 'goede' moslimzaak.

albert van der vliet, amsterdam op 21-08-2009, 08:54
Niet wat Ramadan zei voor Press TV is omstreden, juist wat hij verzweeg. Wel zitten babbelen over een gebrek aan engagement van studenten, afgelopen zomer, maar zorgvuldig je mond houden over de geengageerde jongeren die op dat moment werden doodgeschoten in de straten van Teheran. Wel verontrust doen over de opkomst van Geert Wilders en zijn Europese evenknieen, nooit een woord over zijn Iraanse broodheren, die op hetzelfde moment showprocessen organiseerden, waar demonstranten bizarre ,,schuldbekentenissen'' uitspraken, niet zelden na te zijn gemarteld.
Zo iemand verliest toch volkomen zijn geloofwaardigheid als ,,bemiddelaar''?

Bob Lagaaij, Middelburg op 21-08-2009, 08:54
Beste redactie,
Sinds de heer Tariq Ramadan gepoogd heeft een spreekbuis te zijn voor een alternatief geluid vanuit de moslim gemeenschap, is er mi sprake geweest vanuit verschillende hoeken van de nederlandse maatschappij om hem monddood te maken, sterker nog om hem te demoniseren. Waarom? Omdat de heer Ramadan over de overtuiging, het intellect en de eigenzinnigheid beschikt mensen niet naar de mond te praten. In Nederland krijg je pas een podium als je een mening erop nahoudt dat bevestigd wat het nederlandse publiek en de politici willen horen,De ellians en hirsi ali's hebben inderdaad altijd geroepen wat wij willen horen...


aurat

aurat, amsterdam op 21-08-2009, 08:51
U kunt een inhoudelijke discussie prefereren maar dan moet u wel een opponent hebben die dat ook wil. Iemand die dus wel gelovig is, maar Joden, Homo's en Vrouwen als menselijke wezens ziet. Die het ook aandurft gebrekkige en moorddadige godsdienst ter discussie te stellen, wat het westen met zichzelf wel doet. Dat ontbreekt bij deze fundamentalist. Dan is het beter niet door te gaan tot we een preWOII Duitse situatie creëren. Geen enkele kritiek op het nazi regime van onze buren omwille van de precaire relatie. Nu: heel progressief, dom nederland t.o.v. de islam. Geen inhoudelijke kritiek geven omwille van de lieve vrede. Bah Holland en U

Ron Zikker, Amsterdam op 21-08-2009, 08:51
Gewoon rustig blijven wachten tot de auteurs dezes tot de grond worden afgebrand door onze vertrouwde politiek correcte fatoensrakkers die t.o.h. niet verder zijn gekomen dan af te geven op alles wat naar Islam riekt en hun volgelingen die zich uitputten in het uitbraken van holle frases en verwijten.

Hans, Amsterdam op 21-08-2009, 08:51
"Uw rijbewijs wordt ingevorderd." "Maar ik reed maar 1 km/u te hard!" Nee, niet dus: het waren er al 30. En zo is het ook met Ramadan. De opeenstapeling van feiten die hij tegen zich had, in het licht van de functie die hij namens b&w moest vervullen, hebben ertoe geleid dat hij moest verdwijnen. Niet alleen die ene laatste. Hij was al voor zijn aanstelling omstreden, maar mocht het toch proberen. Hij heeft het zelf in de hand gehad en hij heeft zijn hand overspeelt met die Iraanse tv-betrekking; hij dacht dat-ie overal mee kon wegkomen na alweer een sessie goedpraterij, maar dat viel deze keer tegen.

Jos, Monster op 21-08-2009, 08:51
"een angst- en haatcampagne tegen moslims"
"kan het niet anders dan dat moslimdemocraten met ?dubbele tong? spreken"
Dit zeggen heren die hier vrijuit hun religie mogen belijden en in veiligheid onbegrijpelijke volzinnen produceren om de grootste oorzaak van onrust over de Islam (dé sponsor van terreur): Iran en de als westerling verklede buikspreekpop van dit regime te downplayen.
Dat dit stuk mede ondertekend is door een IS'er, maakt het nog slapper.
De conclusie moet zijn: pas als moslim(democraten) duidelijk en met één tong spreken en zonder ruggespraak met Islamitische dictaturen functioneren, kunnen er vorderingen gemaakt worden


Robbert L, Naarden op 21-08-2009, 08:51
100% mee eens! Ik als RK die deelnam aam de interreligieuze debatten in Nederland ben na serieuze bedreigingen van aanhangers van Hirsi Ali, Esham Jami, Afshin Ellian e.d. geëmigreerd. Er is geen normale discussie meer mogelijk. Activisten krijgen in de media alle ruimte voor hun "roddel & achterklap". Lees columnisten, ook in deze krant, die fulmineren tegen de islam, maar ook tegen de RK kerk. Steeds meer Nederlanders geloven in de gemanipuleerde boodschap van deze activisten die hun beroep als columnist c.q. wetenschapper én de vrijheid van meningsuiting misbruiken voor hún strijd vooral tegen de islam en RK. Dat kán alleen in Nederland!!!

Hannah, M.O. op 21-08-2009, 08:51
Laat me dan een inhoudelijk argument geven: toen Sarkozy in een televisiedebat Ramadan vroeg om de steniging van vrouwen te veroordelen weigerde hij dat. Kunnen de Internationale Socialisten zelf op Youtube bekijken. Nog eentje dan: de vertaling die de gemeente Rotterdam liet maken van de uitspraken over homo's verschilde slechts in punten en komma's van hetgeen de Gaykrant publiceerde. Is ook eenvoudig na te gaan. Of bekijk anders eens het gebed van Ramadan voor genocidale extremisten wereldwijd. Kunt je zo opzoeken, heb je helemaal geen opiniemakers voor nodig.

de witt, deventer op 21-08-2009, 08:51
De schrijvers krijgen inderdaad gelijk in de voorlaatse alinea. "De Nederlandse heren en dames dulden geen moslims..." De islamieten in Nederland gedragen zich véél en véél te opdringerig en eisen op hoge toon dezelfde rechten als de werkelijke Nederlanders. Dit strijkt nu eenmaal iedereen tegen de haren in. Een beetje nederigheid - als gasten van Nederland - zou gepaster zijn. Het staat de schrijvers natuurlijk wél vrij een keel op te zetten in hun land van oorsprong en de situatie te verbeteren. Helaas verkiezen ze het om vanuit het veilige Nederland hun gastheren te bekritiseren. Beetje goedkoop.

Juan de la Cumbre, Madrid op 21-08-2009, 08:51

Plaats een reactie Naam
U hebt geen naam ingevoerd.
Woonplaats
U hebt geen woonplaats ingevoerd.
E-mailadres
U hebt geen (geldig) e-mailadres ingevoerd.
E-mailadres tonen Uw reactie
U hebt geen reactie ingevoerd.

Uw reactie is te lang.
Gebruik maximaal 650 tekens. U heeft nog 650 tekens. Lees ons reglement

Reactie plaatsen Stuur artikel door Verstuur dit artikel naar
Naam
U hebt de naam van de ontvanger niet ingevoerd.
E-mailadres
U hebt geen (geldig) e-mailadres ingevoerd.
Uw gegevens
Naam
U hebt de naam van de zender niet ingevoerd.
E-mailadres
U hebt geen (geldig) e-mailadres ingevoerd.
Artikel versturen Laatste nieuws Meest gelezen Laatste nieuws
Power to the People Risicoanalyse vooraf is het belangrijkst Drie Isaf-militairen gedood Publiek belemmert agenten bij reanimatie Wind blijft probleem in strijd tegen vuurzee Zware concurrentie voor makers zonnecellen Nieuw sjiitisch blok Irak zonder premier Maliki De Bakker stijgt achttien plaatsen op ranglijst Picasso Museum 2,5 jaar dicht Vlaanderen weigert Nederland 300 miljoen euro Meest gelezen
Slachtoffer strandfeest was geraakt door kogel Dode bij schietpartij strandfeest Ramadan is kapotgemaakt Politiebond: te veel bezoekers op strandfeest Dode bij schietpartij tijdens druk strandfeest 'Foutenfestival rond Afrikaanse villa kroonprins' Ongekende luxe voor jeugdig Feyenoord ECB waarschuwt voor laksheid Geen waarschuwing op fles Politie gewaarschuwd voor komst hooligans Opinie
Podium

Het woord zegt het al; 'podium' is het onderdeel van Trouw waar het vrije woord klinkt. Het gaat om opiniërende gastbijdragen van specialisten of vakdeskundigen.
Opinie
Columnisten
De een is hoogleraar Nederlandse geschiedenis, de ander is televisierecensent en weer een ander is politiek journalist. Allen hebben ze één ding gemeen: columns schrijven.
Opinie
Commentaar
Van maandag tot en met zaterdag staat in dagblad Trouw het redactioneel commentaar. De hoofdredactie schrijft deze opiniërende analyse over onderwerpen uit de krant.
Opinie
Spotprenten
Tekenaars Len Munnik, Tom Janssen en Berend Vonk geven om de beurt hun visie op de wereld, gegoten in 16 bij 12 centimeter. Hier vindt u de tekeningen van de afgelopen week.
Opinie
Polderpeil
Is de PvdA te elitair? Is naaktzwemmen aanstootgevend? Hoe zinvol zijn gruwelijke beelden in de krant? Laat uw stem horen en bekijk de uitslagen van eerdere peilingen.
Weblogs
De blogs van Trouw
Vanuit diverse plekken op de wereld bloggen correspondenten over de meest uiteenlopende zaken. Maar ook op de Amsterdamse redactie worden blogs getikt.
Opinie
Brief Hoofdredacteur
De hoofdredacteur van Trouw geeft in een column wekelijks zijn visie op keuzes in de krant, wat er speelt binnen de redactie en onder de lezers.